Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14077
Title: Uludağ Üniversitesi veteriner fakültesinden basına yansıyanlar: Veteriner halk sağlığının değerlendirilmesi
Other Titles: Reflections from Uludag University Veterinary Faculty to press: Evaluation of veterinary public health
Authors: Erer, Sezer
Özkul, Türel
Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı.
Osmanağaoğlu, Şule
Keywords: Veteriner halk sağlığı
Veterinary public health
Halk sağlığı
Hastalıklar
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Public health
Diseases
Veterinary Faculty of Uludag University
Issue Date: 27-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Osmanağaoğlu, Ş. vd. (2011). "Uludağ Üniversitesi veteriner fakültesinden basına yansıyanlar: veteriner halk sağlığının değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(1), 35-39.
Abstract: Evcilleşme ve onu izleyen evcilleştirme süreçlerinin ardından insanlar, hayatlarına faydalı varlıklar olarak katılan hayvanların sağlıkları ile de ilgilenmeye başlamışlardır. Bu ilgi sığır vebası salgınlarının da etkisiyle 18. yüzyılda veteriner hekimler yetiştiren eğitim kurumlarının açılmasıyla sonuçlanmıştır. Zoonoz ve beslenmeye bağlı hastalıklar, başlangıçta sadece hayvan sağlığı ile ilgilenen veteriner hekimleri, halk sağlığının da ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde 1949 yılında Veteriner Halk Sağlığı Birimi kurulmuş ve uluslararası pek çok yasal düzenlemede veteriner hekimlere halk sağlığı konusunda sorumluluklar verilmiştir. Ayrıca, son dönemlerde “Tek Tıp Tek Sağlık Konsepti” çerçevesinde, veteriner hekimlerin halk sağlığı konusunda, sağlık alanında faaliyet gösteren diğer meslek grupları ile daha bütünsel ve daha aktif çalışması gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, KASIM 2000- AĞUSTOS 2008 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne ait yerel ve ulusal basında yer alan toplam 593 haberden veteriner halk sağlığını ilgilendiren 172 haber irdelenerek bu haberler ışığında güncel olan bu konuya veri sağlanacaktır.
People had begun to deal with the health of animals after the domestication process. This concern ended up with the establishments of educational institutes to train veterinarians with the influence of cattle plague outbreaks at the 18th century. Zoonosis and nutritional diseases have made the veterinarians an important part for public health. In 1949 “Veterinary Public Health Unit” was founded depending on World Health Organization and veterinarians have been allocated responsibilities with numerous international legal regulations. Furthermore, within the concept of “One Health, One Medicine”, more holistic and active work came to the agenda for veterinarians in cooperation with other health professionals on the public health subject. In this paper, 172 news on veterinary public health of 593 news concerning Uludag University Veterinary Faculty in local and national press during NOVEMBER 2000-AUGUST 2008 will be examined to provide data on this current issue.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144390
http://hdl.handle.net/11452/14077
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2011 Cilt 30 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_1_7.pdf298.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons