Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/14049
Title: 19. yüzyıl sonunda Halep’te İngiliz belgelerine göre toplum, yönetim ve konsoloslar arasındaki ilişkiler
Other Titles: Relationship between society, governance and consulships in aleppo at the end of 19th century according to British documents
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Karakoç, Fulya Düvenci
Keywords: Halep
Osmanlı Ortadoğusu
İngiliz Konsolosluğu
19. Yüzyıl
Haleppo
Ottoman Middle East
Consolate of British
19th Century
Issue Date: 31-Jan-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakoç, F.D. (2013). “19. yüzyıl sonunda Halep’te İngiliz belgelerine göre toplum, yönetim ve konsoloslar arasındaki ilişkiler”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(24), 67-91.
Abstract: İngilizler XVI. Yüzyıl sonlarından itibaren Ortadoğu’da askeri, siyasi ve ticari görevlerle donatılmış temsilcilikler bulundurdu ve bunları sık sık değiştirip, yaygınlaştırdı. Araştırma, bunun ardındaki nedeni yani Halep’in önemini ortaya koymayı ardından bu ilginin somutlaşmış olarak belgelere yansıyan detaylarında öne çıkan bakış açılarını yani belgelerin yansıttığı günlük yaşamı ve iç-dış dengeleri saptamayı hedeflemektedir. Bölgede etkin olma gayretlerinin nedenlerini anlamak için Halep’in kısaca Osmanlı öncesi tarihine bakılacak, ardından Osmanlı döneminde ve özellikle incelediğimiz dönemdeki demografik, ekonomik, sosyal kültürel ve uluslararası ilişkiler açılarından öne çıkan noktaların saptanmasına çalışılacaktır. Son olarak İngiliz belgelerine yansıyan unsurlar incelenerek, İngilizlerin bölgeyle neden yakından ilgili oldukları ve bu ilgi çerçevesinde hangi faaliyet ya da istihbarat eylemlerinde bulundukları ortaya koyulacaktır.
After the end of the 19th century, British Kingdom’s diplomats were in Middle East equipped wih military, political and economical duties and they were usually changed and also be increased by number. This paper aims to find out the reason of this situation and also Halep’s importance. While trying to find out informations about ordinary life, English Foreign Office archives will be used.
Description: Bu çalışmanın kısa bir sunumu, Temmuz 2010’da Van’da gerçekleştirilen CIEPO 19. Uluslararası Sempozyumunda sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272225
http://hdl.handle.net/11452/14049
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_24_5.pdf382.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons