Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13891
Title: Divan edebiyatının sonbaharında Bursa’da bir yaban gülü: Murad Emrî Efendi
Other Titles: Awild rose in Bursa in the autumn of the Divan literature: Murad Emri Efendi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
Öztahtalı, İbrahim İmran
Keywords: Murad Emrî Efendi
Yenişehir Fenâr
Bursa
XIX. yüzyıl
Divan şiiri
Fevâ’id
Bursa ve Sanayi gazetesi
Issue Date: 12-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztahtalı, İ.İ. (2010). “Divan edebiyatının sonbaharında Bursa’da bir yaban gülü: Murad Emrî Efendi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(19), 283-312.
Abstract: 1850’de Yenişehir Fenar’ın Tırnova kasabasında doğarak 1882’de Bursa’ya göç eden Murad Emrî Efendi, gazeteci, şair, eğitimci-yazar, kütüphaneci, kitapçı ve bir matbaacı olarak Bursa halkına ve kültürüne uzun yıllar hizmet etmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak Murad Emrî Efendi’nin hayatına, eserlerine ve edebî kişiliğine ışık tutulmaya çalışılmış, onun çeşitli yönleri ele alınarak tanıtılmıştır. XIX. yüzyılda Bursa’da bir yaban gülü misali kendine özgü rengi ve kokusuyla eserler vermiştir. Divan-ı Murad Emrî, Tahmis-i Terkib-i Bend-i Ziyâ Paşa, İhyâ-yı Âsâr-ı Eslâf (Tahmislerim), Mudhikât-ı Dehr, Alacalı Defter-Hatırât ve Bursa Kaplıcaları başlıca eserlerini oluşturur. Kendisinin hazırlayıp bastığı Fevâid, Sanayi ve Bursa gazeteleri ve bunlardaki sayısız makale ve yazıları da dikkate değerdir. Eserlerinde sade bir Türkçe kullanmaya özen gösteren Murad Emrî Efendi 1917’de Bursa’da ölmüştür. İkinci kuşaktan torunu Nilüfer ALPMAN hâlen Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaşamaktadır.
Murad Emri Efendi, who was born in the town of Tırnova in Fenar, Yenişehir in 1850 and immigrated to Bursa in 1882, served to the people and the culture of Bursa as a journalist, poet, educator-writer, librarian, book-seller and a printer for years. In this study Murad Emri Efendi’s life, work and literary personality have initially been tried to be enlightened and his various aspects have been introduced. He produced work with special colour and scent just like a wild rose in Bursa in the 19th century. His main works are Divan-ı Murad Emrî, Tahmis-i Terkib-i Bend-i Ziyâ Paşa, İhyâ-yı Âsâr-ı Eslâf (Tahmislerim), Mudhikât-ı Dehr, Alacalı DefterHatırât and Bursa Kaplıcaları. The newspapers of Fevaid, Sanayi and Bursa, which he himself prepared and printed, and his countless articles and other writings in them are also significant. Murad Emri Efendi, who was careful to use plain Turkish in his work, died in Bursa in 1917. His great-great-granddaughter Nilüfer Alpman today lives in Mudanya, Bursa.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214371
http://hdl.handle.net/11452/13891
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 19

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_19_6.pdf512.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons