Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13890
Title: Cumhuriyet dönemi sosyo-kültürel değişim üzerinde Türk aydınının etkisi (İsmail Hakkı Tonguç örneği)
Other Titles: The influence of Turkish intellectuals on the socio-cultural change of Cepuclican period (The case of Ismail Hakki Tonguc)
Authors: Uludağ Üniversitesi.
Çelik, Hacer
Keywords: İsmail Hakkı Tonguç
Köy Enstitüleri
Aydınlar
Sosyo- kültürel değişim
Ismail Hakki Tonguc
Village Institutions
Intellectuals
Socio- cultural change
Issue Date: 6-Jan-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, H. (2010). “Cumhuriyet dönemi sosyo-kültürel değişim üzerinde Türk aydınının etkisi (İsmail Hakkı Tonguç örneği)”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(18), 111-124.
Abstract: Köy Enstitüleri, Cumhuriyet’in modernleşme ve eğitim politikalarının en özgün örneklerindendir. Cumhuriyet projesinin ve onun felsefesinin toplumla buluşması ve mesleki ve niteliksel anlamda eğitimli yurttaşlar yetiştirilmesi konusunda önemli katkıları olan Köy Enstitülerine ilişkin birçok inceleme ve değerlendirme yapılmıştır. Çoğunlukla kapatılması bir hata olarak görülen köy enstitülerine, ilgili dönemde birçok aydın, fikirleri ve projeleri ile katkıda bulunmuştur. Bu aydınlardan biri de, bu çalışmada incelediğimiz gibi İsmail Hakkı Tonguçtur.
Village Institutions is one of the most distinctive representative of modernization and education of the Republic of Turkey. There are many observations and assessments about the Village Institutions, which provided great contribution for educating the citizens qualitatively and quantitatively. They also helped the government meet the Republic's targets and philosophy together with Turkey's people. Along this period many intellectuals contributed to the Village Institutions, whose abolishment was accepted as a mistake, by means of their opinions and projects. One of these intellectuals is İsmail Hakkı Tonguç, as is indicated in this study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214397
http://hdl.handle.net/11452/13890
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_18_5.pdf347.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons