Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13870
Title: Osmanlı medreselerinde bozulma
Other Titles: The degeseration in the Ottomans’ madrasas
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Osmanlı medreseleri
Klasik dönem
Medrese teşkilâtı
Yozlaşma
Ottomans’ madrasas
Degenerâtion
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1994). "Osmanlı medreselerinde bozulma". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(6), 71-82.
Abstract: Bu çalışmada, Osmanlılar ’ın klâsik dönemde zirveye taşıdıkları medrese teşkilâtının, XVI. yüzyıl ikinci yarısından itibaren giderek gerilemesi ve dejenerasyona uğramasının sebepleri üzerinde durulacak, alınan tedbirlere yer verilecek ve daha çok dönemin düşünürleriyle fikir adamlarının eserlerindeki bilgilerden yola çıkılarak genel bir değerlendirme yapılacaktır.
In this article, we are trying to explain the causes of the degenerâtion in the Ottomans’ madrasas.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144102
http://hdl.handle.net/11452/13870
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1994 Cilt 6 Sayı 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_6_7.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons