Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13831
Başlık: Animal originated allergens and measures to reduce exposure
Diğer Başlıklar: Hayvansal allergenler ve korunma yolları
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Coşkun, Şevki
Anahtar kelimeler: Animal allergens
Hayvansal allergenler
Avoidance measures
Korunma yolları
Yayın Tarihi: 16-Ara-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Coşkun, Ş. (2009). "Animal originated allergens and measures to reduce exposure". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(2), 39-42.
Özet: Many of the animal allergens widespread in the world sources from mammalian or arthropod animals. Here, some of the allergens defined by the I.U.I.S (International Union of Immunological Societies) were listed by indicating their primarily body location in the source animal. There is evidence that allergen exposure avoidance causes to decrease both in developing of sensitization and in severity of the allergic symptoms. Recommendations for specific environmental allergen avoidance are lined up for house-dust mites, pet animals and cockroaches
Dünyada yaygın olarak bulunan birçok hayvansal allergen, memeli veya artropodlardan kaynaklanmaktadır. Burada, IUIS tarafından tanımlanmış bazı allergenler, kaynak hayvan organizmasında bulunduğu yerlere vurgu yapılarak listelenmiştir. Allergenlerden kaçınmanın hem allergene karşı duyarlılığın gelişimini hem de allerjik tepkinin şiddetini azalttığına ilişkin deliller mevcuttur. Ev tozu akarları, pet hayvanlar ve hamam böcekleri allergenlerinden sakınmak amacı ile önerilen özgün çevresel tedbirler sıralanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144432
http://hdl.handle.net/11452/13831
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2009 Cilt 28 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
28_2_6.pdf109.26 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons