Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13831
Title: Animal originated allergens and measures to reduce exposure
Other Titles: Hayvansal allergenler ve korunma yolları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Coşkun, Şevki
Keywords: Animal allergens
Hayvansal allergenler
Avoidance measures
Korunma yolları
Issue Date: 16-Dec-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkun, Ş. (2009). "Animal originated allergens and measures to reduce exposure". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(2), 39-42.
Abstract: Many of the animal allergens widespread in the world sources from mammalian or arthropod animals. Here, some of the allergens defined by the I.U.I.S (International Union of Immunological Societies) were listed by indicating their primarily body location in the source animal. There is evidence that allergen exposure avoidance causes to decrease both in developing of sensitization and in severity of the allergic symptoms. Recommendations for specific environmental allergen avoidance are lined up for house-dust mites, pet animals and cockroaches
Dünyada yaygın olarak bulunan birçok hayvansal allergen, memeli veya artropodlardan kaynaklanmaktadır. Burada, IUIS tarafından tanımlanmış bazı allergenler, kaynak hayvan organizmasında bulunduğu yerlere vurgu yapılarak listelenmiştir. Allergenlerden kaçınmanın hem allergene karşı duyarlılığın gelişimini hem de allerjik tepkinin şiddetini azalttığına ilişkin deliller mevcuttur. Ev tozu akarları, pet hayvanlar ve hamam böcekleri allergenlerinden sakınmak amacı ile önerilen özgün çevresel tedbirler sıralanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144432
http://hdl.handle.net/11452/13831
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2009 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_6.pdf109.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons