Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13828
Title: Yumurta tavuğu rasyonlarına ilave edilen organik ve inorganik kromun vitamin e ile kombine edilmesinin performans, yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of organic and ınorganic chromium combined with vitamin e on performance, egg production and egg quality in laying hens
Authors: Küçükersan, Seher
Küçükersan, Kemal
Göncüoğlu, Ebru
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yeşilbağ, Derya
Keywords: Yumurta tavuğu
Laying hens
Krom
Vitamin E
Yumurta verimi
Performans
Chromium
Egg production
Performance
Issue Date: 17-Nov-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçükersan, S. vd. (2009). "Yumurta tavuğu rasyonlarına ilave edilen organik ve inorganik kromun vitamin e ile kombine edilmesinin performans, yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28(2), 21-26.
Abstract: Bu araştırmada yumurta tavuğu rasyonlarına ilave edilen organik ve inorganik kromun (Cr) tek başına ve Vitamin E ile kombine kullanımının canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma, yumurta ağırlığı, yumurta verimi ve yumurta kalitesi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla toplam 240 adet 40 haftalık Lohmann LSL tipi beyaz yumurtacı tavuk 40’ar hayvandan oluşan 1 kontrol ve 5 deneme grubuna ayrıldı. I. deneme grubuna 20 mg/kg organik Cr (chromium picolinate); II. deneme grubuna 20 mg/kg organik Cr ve 250 mg/kg vitamin E; III. deneme grubuna 800 mg/g inorganik Cr (chromium chlorür); IV. deneme grubuna 800 mg/g inorganik Cr ve 250 mg/kg vitamin E; V. deneme grubuna ise sadece 250 mg/kg vitamin E ilavesi yapıldı. Kısıtlamasız (ad libitum) yemleme yapılan ve 3 ay devam eden araştırma sonunda kontrol ve deneme grupları arasında canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yumurta verimi değişkenleri yönünden istatistiksel farklılık tespit edilmedi (p>0.05). Organik Cr ve Vitamin E kombinasyonunun (Grup II) kontrol ve diğer deneme gruplarıyla kıyaslandığında yumurta ağırlığı (p<0.05) ve yumurta kalınlığı değerlerinde (p< 0.001) önemli bir artışa neden olduğu belirlendi. Fakat ak–sarı indeksi, kırılma mukavemeti ve Haugh birimi gibi yumurta kalite parametresi değerlerinde kontrol ve deneme grupları arasında istatistik farklılık oluşmadığı saptandı. Sonuç olarak bu araştırmada rasyona ilave edilen organik ve inorganik kromun performans ve yumurta kalite değişkenleri üzerine olumsuz etki yapmadığı, 20 mg/kg düzeyindeki organik krom ve 250 mg/kg düzeyinde Vitamin E ilavesinin yumurta ağırlığı ve yumurta kabuk kalınlığı değerlerinde önemli artışlara neden olduğu tespit edilmiştir
This study was carried out to determine the effects of organic and inorganic chromium (Cr) combined with vitamin E on performance, egg production and egg quality in laying hens. A total of 240 Lohmann LSL layers which were in 40 weeks of age were used in this study. Study design included six groups (consisting of 1 control and 5 experimental groups) each containing 40 hens. 20mg/kg organic Cr (chromium picolinate) was added to group I; 20mg/kg organic Cr and 250mg/kg vitamin E to group II; 800mg/kg inorganic Cr (chromium chlorür) to group III; 800mg/kg inorganic Cr and 250mg/kg vitamin E to group IV and 250mg/kg vitamin E to group V. The experimental period lasted 12 weeks. At the end of the experiment, there were no statistically significant differences among the groups in body weight, feed consumption, feed efficiency and egg production (p>0.05). It was determined that the supplementation of organic Cr and vitamin E (group II), compared to control group and other groups, increased the egg weight (p<0.05) and egg shell thickness (p<0.001). Supplementation of chromium and vitamin E to diets did not cause statistically significant differences in the other egg quality parameters. As a result, 20mg/kg organic Cr and 250mg/kg vitamin E supplementation to diet caused on statistically significant increase in egg weight and egg shell thickness. Besides shell breaking strength was increased numerically in the present study. It was recorded that the feed additives used in this study did not cause any negative effects in laying hens.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144429
http://hdl.handle.net/11452/13828
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2009 Cilt 28 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_2_3.pdf253.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons