Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13820
Title: Hüdâvendigâr vilâyeti imâr faaliyetleri defteri (1307-1309 / 1891-1893)
Other Titles: The register of c onstruction activities in Hüdâvendigâr vilayeti
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Bursa
Hüdâvendigâr Vilâyeti
Osmanlı
İmar faaliyetleri
Ottoman
Construction activities
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1993). "Hüdâvendigâr vilâyeti imâr faaliyetleri defteri (1307-1309 / 18914893)". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 233-254.
Abstract: Son birkaç yüzyıl içinde idâri statüsü bir takım değişikliklere uğrayan, Bursa merkezli Hüdâvendigâr Vilâyeti’nde yaşanan imar faaliyetlerini bir bütün halinde ele alan resmî kayıtlara tesadüf edilememişti. Bu çalışmada, yaklaşık bir asır öncesinin imar çalışmalarını yansıtan rapor niteliğindeki bir yazma deftere dayanarak Bursa ve çevresinde, bu konuda yaşanan gelişmelere yer verilecektir.
In this article, we are trying to explain the construction activities in Hüdâvendigâr Vilayeti a hundred years ago. Up to now, a document related to the last period of Ottomans has not been found. For this reason, the knowledges in this register are quite important.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144142
http://hdl.handle.net/11452/13820
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1993 Cilt 5 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_5_12.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons