Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13817
Title: Osmanlı vakıf eserlerinin inşa, tamir ve restorasyonları
Other Titles: Ottoman waqf monuments and their constructions, repairings and restorations
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Hızlı, Mefail
Keywords: Vakıf eserleri
Bursa Mahkeme Sicilleri
Osmanlı
Restorasyon
Waqf monuments
Records of Bursa court of justice
Ottoman
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hızlı, M. (1993). "Osmanlı vakıf eserlerinin inşa, tamir ve restorasyonları". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 219-232.
Abstract: Osmanlı vakıf eserlerinin günümüze intikali çok kolay olmamıştır. Eserlerin inşa edilmesi kadar önemli olan diğer bir husus da onların hayatiyetlerini sür­ dürmelerini sağlamaktır. Bu makalede, Bursa Mahkeme Sicilleri’nden elde edilen tamir belgeleri esas alınarak vakıf eserlerinin inşası yanında, onların onarım ve restorasyonları üzerinde durulmuştur.
In this article, we are trying to explain the construction, repair, and restoration of Ottoman Waqf Monuments. All these repairing documents have been obtained from Records of Bursa Court of Justice.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144141
http://hdl.handle.net/11452/13817
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1993 Cilt 5 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_5_11.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons