Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13801
Title: Avusturyalı Osmanlı tarihçisi Joseph Von Hammer Purgstall’ın Bursa izlenimleri (Ağustos 1804)
Other Titles: Austrian Ottomanist Joseph von Hammer-Purgstall's travel to Bursa and his impressions (August 1804)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Abacı, Zeynep Dörtok
Keywords: Joseph von Hammer-Purgstall
Bursa
Seyahatname
Bursa in 19th century
Travel
Issue Date: 1-Dec-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Abacı, Z.D. (2008). “Avusturyalı Osmanlı tarihçisi Joseph Von Hammer Purgstall’ın Bursa izlenimleri (Ağustos 1804)”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(15), 395-407.
Abstract: Joseph von Hammer-Purgstall Avrupa’da Doğu dünyasına karşı ilginin uyanmasını sağlamış ve Osmanlı tarihi konusunda uzun süre aşılamayan çalışmalar yapmış ilk oryantalistlerden biridir. Bu çalışmada Avusturyalı Osmanlı tarihçisi Joseph von Hammer-Purgstall’ın, öncelikle İstanbul’da tercümanlık görevinde bulunduğu sırada, 1804 yılı Ağustos’unda Bursa’ya yaptığı geziyi anlattığı seyahatnamesi tanıtılmış, daha sonra seyyahın Bursa sâkinlerinin yabancılara yaklaşımı, kentteki ekonomik faaliyetler, yemek kültürü ve kent toplumunun ileri gelenleri hakkında verdiği bilgiler değerlendirilmiştir.
Joseph von Hammer-Purgstall can be considered as the first person who sparkled an interest in the "Eastern world" in Europe. In addition to this he was also the author of many books on Ottoman Empire which could not be surpassed for a long time. In this article I tried to introduce his travel account on Bursa by paying a special attention to his evaluations about the attitudes of inhabitants of Bursa toward "foreigners". I also evaluated the information given by Hammer about economic activities, culinary culture and the nobles of the city.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214926
http://hdl.handle.net/11452/13801
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2008 Cilt 9 Sayı 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_15_9.pdf221.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons