Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13789
Title: Gül risalesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Tasavvuf Tarihi Bölümü.
Kara, Mustafa
Keywords: Dervişler
Kadiri gülü
Risale-i Gül
Tac ve hırka
Derwishes
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (1993). "Gül risalesi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(5), 11-23.
Abstract: Hicrî VI. yüzyıldan sonra tarikatların oluşması ve zaman içinde yaygın­laşması ile birçok konu tekke kültürünün bir parçası hâline geldi. Dervişlere özgü bir düşünce dünyasının yanında onlara has mekânlar, kıyafetler, tavırlar, ifade tarzları ortaya çıktı. Seccade, post, teşbih, asa gibi eşya yanında doğrudan kıya­ fetle ilgili iki terim âdeta bu hayatla özdeşleşti: Tac ve hırka. Sufîlerin bir kısmı tac ve hırka için müstakil eserler kaleme alırken bir grup derviş de Yunus gibi düşünegelmiştir: Dervişlik olaydı tac ile hırka Biz de alır idik otuza kırka.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144132
http://hdl.handle.net/11452/13789
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1993 Cilt 5 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_5_2.pdf732.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons