Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13757
Başlık: Bir kuzuda idrar kesesi rupturu
Diğer Başlıklar: Urinary bladder rupture in a lamb
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Salcı, Hakan
Çalışkan, G. Ülke
Çeçen, Göksen
Çelimli, Nureddin
Görgül, O. Sacit
Anahtar kelimeler: İdrar kesesi rupturu
Urinary bladder rupture
Kuzu
Lamb
Yayın Tarihi: 30-Ara-2009
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Salcı, H. vd. (2009). "Bir kuzuda idrar kesesi rupturu ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 28 (2), 67-71.
Özet: Merinos ırkı, 1,5 aylık erkek bir kuzu, karında şişkinlik şikâyeti ile getirildi. Klinik olarak şişkinliğin abdominal sıvıdan kaynaklandığı ve abdominosentez ile alına sıvının idrar olduğu belirlendi. Hematolojik muayenede, kan üre ve kreatinin değerlerinin yüksek olduğu tespit edildi. Radyolojik ve ultrasonografik olarak abdominal sıvı varlığı görüldü ancak ultrasonografik olarak idrar kesesinin bütünlüğü görülemedi. Genel anestezi altında laparatomi yapılarak, ürolitiazisten kaynaklanan idrar kesesinin rupturu ve kese içerisinde mukozal çıkıntılar saptandı. Üretranın idrar kesesi içerisinden kateterizasyonu ve ürohidropulson başarısızdı. Perineal üretrostomi yapılarak idrar akışı daimi olarak sağlandı. Postoperatif dönemde kuzunun klinik, laboratuar, radyolojik ve ultrasonografik bulguları normaldi.
Merinos breed, one and half month old, a male lamb was presented with complaint of the abdominal swelling. Clinically, the swelling was resulted from the abdominal fluid and the fluid taken by abdominocentesis was determined as urine. In hematologic examination, blood urea and creatinin values were high. Presence of abdominal fluid was seen radiologically and ultrasonographically but the integrity of the urinary bladder was not observed ultrasonographically. Performing the laparatomy under general anesthesia, urinary bladder rupture and mucosal protrusions resulted from the urolithiasis were detected. Urethral catheterization through urinary bladder and urohydropulson were ineffective. The urine flow was permanently obtained by perineal urethrostomy. Clinical, laboratorial, radiological and ultrasonographical results of the lamb were normal in the postoperative period.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144437
http://hdl.handle.net/11452/13757
ISSN: 1301-3173
Koleksiyonlarda Görünür:2009 Cilt 28 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
28_2_11.pdf570.88 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons