Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13651
Title: Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca döl verimi özellikleri ile eğitim performansı
Other Titles: Some reproductive traits and training performance of german shepherd and labrador retriever dogs
Authors: Sevimli, Aziz
Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Petek, Metin
Keywords: Köpek
Dogs
Alman çoban
Döl verimi
Eğitim performansı
German shepherd
Labrador retriever
Reproductive traits
Training performance
Issue Date: 23-Mar-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevimli, A. ve Petek, M. (2009). "Alman çoban köpeği ve labrador retriever ırkı köpeklerde başlıca döl verimi özellikleri ile eğitim performansı ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27 (1-2), 29-34.
Abstract: Bu çalışma Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’ nda yetiştirilmekte olan Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde başlıca döl verimi özellikleri ile eğitim performansını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Deneme başında 18-24 aylık yaşta 23 Alman Çoban ile 17 Labrador Retriever ırkı damızlık dişi köpekten oluşan toplam 40 dişi köpekte başlıca döl verimi özellikleri izlenmiş, her iki ırktan 16’şar genç köpek (8 erkek, 8 dişi) eğitim performansının belirlenmesi amacı ile kullanılmıştır. Labrador Retriever ırkı köpeklerin ilk kızgınlık gösterme yaşları 15.46 ay bulunmuş ve Alman Çoban Köpeklerine göre daha erken kızgınlık göstermişlerdir. Alman Çoban Köpekleri ilk kızgınlığı 21.86 aylık yaşta göstermişlerdir. Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde ilk çiftleştirme yaşı sırası ile, 24.17 ay ve 20.93 ay bulunmuş, ilk kızgınlık gösterme ve ilk çiftleştirme yaşı bakımından ırklar arası farklılıklar önemli bulunmuştur (P<0.05). Alman Çoban ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde gebelik başına çiftleştirme sayısı sırası ile 2.80 ve 2.81 bulunmuştur. Đlk çiftleştirmeden doğuma kadar geçen süre olarak hesaplanan ortalama gebelik süresi Alman Çoban Köpeklerinde (61.77 gün) Labrador Retriever ırkı köpeklere (60.63 gün) göre önemsiz düzeyde daha uzun bulunmuştur. Alman Çoban ve Labrador Retriever ırkı köpeklerde bir batında doğan ortalama yavru sayısı sırası ile 5.81 ve 8.22 adet tespit edilmiştir. Labrador retriever ırkı köpeklerin eğitim performansı Alman Çoban Köpeklerine göre daha iyi bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar köpeklerin eğitim performansını belirlemede ırkın önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir.
This study was made to investigate the main reproductive traits and training performances of German Shepherd and Labrador Retriever Dogs raised in Military Veterinary School in Gemlik. For this purpose 18-24 months old 40 bitch (23 German Shepherd and 17 Labrador Retriever dogs) were monitored for the main reproductive traits. 8 young males and 8 young females from both breed were randomly selected to determine training performance of dogs. The first heating of Labrador dogs was calculated as 15.46 month of age and this was earlier compared to German Shepherds which exhibited first heating period at 21.86 month of age. The time of first mating in German Shepherds and Labrador Retrievers were found 24.17 and 20.93 month of ages, respectively. Statistically significant differences were noted for both of first heating time and mating age between the breeds (P<0.05). The mean numbers of mating for each pregnancy was 2.80 and 2.81 in German Shepherd and Labrador Retriever Dogs, respectively. The mean duration of gestation period as calculated from first mating to parturition was slightly longer in German Shepherds (61.77 days) than Labrador Retrievers (60.63). The number of puppies per litter in German Shepherd Dogs and Labrador Retriever Dogs were 5.81 and 8.22, respectively. Training performance of Labrador Retriever was found better than German Shepherd Dog. The results indicate that the breed is a major determinant of the training performance of the dogs
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Metin Petek'in danışmanlığında Aziz Sevimli tarafından hazırlanan "Alman Çoban Köpeği ve Labrador Retriever Irkı Köpeklerde Başlıca Döl Verimi Özellikleri ile Eğitim Performansı" adlı yüksek lisans/doktora tezinden özetlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144457
http://hdl.handle.net/11452/13651
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2008 Cilt 27 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1-2_5.pdf86.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons