Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13641
Title: Alterations in some blood parameters after high level ethanol ıntake
Other Titles: Yüksek seviyede etanol alımından sonra bazı kan parametrelerindeki değişiklikler
Authors: Yağcı, Artay
Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yalçın, Murat
Keywords: Ethanol
Etanol
Blood parameters
Energy of ethanol
Kan parametreleri
Etanolun enerjisi
Issue Date: 7-Jun-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, M. ve Yağcı, A. (2005). "Alterations in some blood parameters after high level ethanol ıntake". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4), 47-52.
Abstract: The effects of high level ethanol intake on some blood parameters over a 50 days period were examined in 36 Sprague Dawley rats divided into 3 treatment groups: Ad libitum fed control group (n=12), sucrose group (n=12) fed with solution of sucrose so calorie intake equated with the ethanol group, and ethanol group (n=12) added ethanol (15 % v/v) in drinking water. Significant decreases (p<0.05) were noted in ethanol group’s white- and red-blood cell counts, haemoglobin concentration, erythrocyte diameter, erythrocyte sodium and potassium levels, while significant (p<0.05) increases were observed in their mean corpuscular volume and mean corpuscular haemoglobin levels. No changes were observed in hematocrit level. Results of this study suggest that high level ethanol intake in rats causes alterations in blood cells count and in erythrocyte diameter and in erythrocyte element composition and this negative effect of ethanol on blood parameters did not stem from the energy of ethanol.
Yüksek seviyede etanol alımının bazı kan parametreleri üzerine etkisi, 50 günlük bir periyotta 3 gruba bölünmüş 36 Sprague Dawley ırkı sıçanda incelendi. Çalışmadaki gruplar; ad libitum beslenen kontrol grubu, etanol grubundaki sıçanlar ile eşit kalori alması için sükroz solüsyonu verilen sükroz grubu ve içme sularına etanol eklenen (% 15 v/v) etanol grubuydu. Etanol grubundaki sıçanların akyuvar ve alyuvar sayılarında, hemoglobin konsantrasyonlarında eritrosit çaplarında, eritrosit sodyum ve potasyum seviyelerinde istatistiksel açıdan önemli (p<0.05) düşüşler dikkati çekerken, ortalama alyuvar hacmi ve ortalama alyuvar hemoglobininde istatistiksel açıdan önemli (p<0.05) artışlar gözlendi. Bununla birlikte hematokrit değerde önemli farklılık gözlenmedi. Bu çalışmanın sonuçları, sıçanlarda yüksek seviyede etanol alımının kan hücreleri sayısında, eritrosit çapında ve eritrosit element yapısında değişikliklere neden olduğunu ve etanolun bu olumsuz etkilerinin etanolun sahip olduğu enerjiden kaynaklanmadığını göstermektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144489
http://hdl.handle.net/11452/13641
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_9.pdf194.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons