Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13637
Title: Heat treated Turkish style sucuk: Evaluation of microbial contaminations in processing steps
Other Titles: Isıl işlem uygulanmış Türk tipi sucuk: Üretim aşamalarındaki mikrobiyal kontaminasyonların değerlendirilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Temelli, Seran
Anar, Sahsene
Sen, M. K. Cem
Beyaz, Devrim
Keywords: Sausage
Sucuk
Soudjouk
Processing steps
Microbiological contamination
Sucuk
Üretim aşamaları
Mikrobiyolojik kontaminasyon
Issue Date: 28-Feb-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temelli, S. vd. (2004). "Heat treated Turkish style sucuk: evaluation of microbial contaminations in processing steps". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4), 81-88.
Abstract: In this work, we determined the trends in contaminations for important microbial groups in heat treated Turkish style sucuk processing and verified the contamination routes for these groups. Samples were taken from deboned and cubed meat, post-blending and kneading, post-grinding, post-filling and from the final product after heat treatment. We also analysed samples of spices, casing, knife, meat cutting surface, batter vat, grinding machine, filling machine, workers’aprons, workers’ hands, potable water used in the plant and production and cold room area air as possible origins for contamination and/or recontamination. Statistical data revealed the following enlisted sources as primary agent(s) of contamination at indicated steps: knife (enterococci, p<0.001), meat cutting surface and cold room area (total aerobic mesophilic bacteria, p<0.05) in deboning; spices (enterococci, yeast and mold, p<0.01) in post-blending; batter vat (yeast and mold, p<0.05) and grinding machine (enterococci, p<0.001) in post-grinding; filling machine (total aerobic mesophilic bacteria, p<0.05; coliform, p<0.01) and casing (coliform, p<0.01; yeast and mold, p<0.001) in post-filling. Workers’ hands were very important contamination/recontamination sources in blending (enterococci, staphylococci, yeast and mold, p<0.05), in grinding (enterococci, p<0.001; staphylococci, p<0.05) and in filling (coliform, p<0.001) steps.
Bu çalışmada, ısıl işlem uygulanmış Türk tipi sucuk üretiminde önemli mikrobiyal grupların kontaminasyon durumları ve oranları belirlendi. Kemiksiz et, kuşbaşı et, karıştırma ve yoğurma sonrası, çekim sonrası, dolum sonrası ve ısıl işlem sonrası son üründen örnekler alındı. Aynı zamanda, olası kontaminasyon ve/veya rekontaminasyonun belirlenmesi için baharatlar, barsak, bıçak, et parçalama tezgahı, hamur teknesi, kıyma makinesi, dolum makinesi, işçi önlük ve elleri, işletmede kullanılan su, soğuk depo havası da analiz edildi. İstatistiksel verilere göre, kemiklerden ayırma aşamasında, bıçak (enterokoklar, p<0.001), et parçalama tezgahı ve soğuk depo ortamı (toplam aerobik mezofilik bakteri, p<0.05); çekim sonrasında, baharatlar (enterokoklar, maya ve küf, p<0.01); yoğurma sonrasında, hamur teknesi (maya ve küf, p<0.05) ve kıyma makinesi (enterokoklar, p<0.001); dolum sonrasındaki aşamada, dolum makinası (toplam aerobik mezofilik bakteri, p<0.05; koliform bakteri, p<0.01) ve barsak (koliform, p<0.01; maya ve küf, p<0.001) kontaminasyonun başlıca etkenleri olarak belirlendi. İşçi ellerinin, yoğurma (enterokoklar, stafilokoklar, maya ve küf, p<0.05), çekim (enterokoklar, p<0.001; stafilokoklar, p<0.05) ve dolum aşamalarında (koliform bakteriler, p<0.001) çok önemli kontaminasyon ve/veya rekontaminasyon kaynağı olduğu saptandı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144495
http://hdl.handle.net/11452/13637
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_15.pdf213.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons