Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13621
Title: Determination of oxytetracycline, penicillin G and sulphadimidine residues in cow milks in Bursa
Other Titles: Bursa’daki inek sütlerinde oksitetrasiklin, penisillin G ve sulfadimidin kalıntılarının belirlenmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Oruç, H. Hüseyin
Sonal, Songül
Keywords: Oxytetracycline
Oksitetrasiklin
Penicillin G
Sulphadimidine
Penisillin G ve sulfadimidinin
İnek sütü
Cow milk
Issue Date: 4-May-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruç, H. H. ve Sonal, S. (2005). "Determination of oxytetracycline, penicillin G and sulphadimidine residues in cow milks in Bursa". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(1-2-3-4), 11-13.
Abstract: Oxytetracycline, penicillin G (benzylpenicillin) and sulphadimidine levels were analysed by highperformance liquid chromatography (HPLC) methods in 25 raw cow milk samples, which were collected from plain and mountain villages during March-April 2003 in Bursa province. None of the antibacterials were detected in the milk samples suggesting that the milk samples are not a risk for consumer health.
Oksitetrasiklin, penisillin G (benzilpenisillin) ve sulfadimidinin düzeyleri, 25 çiğ inek sütünde, yüksek performanslı likid kromatoğrafi (HPLC) ile ölçüldü. Numuneler, 2003 yılı Mart ve Nisan aylarında Bursa’nın ova ve dağ köylerinden toplandı. Numunelerin hiçbirinde bu antibakteriyeller tespit edilemedi ve bu numunelerin tüketici sağlığı açısından bir risk oluşturmadığı kanısına varıldı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144483
http://hdl.handle.net/11452/13621
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2005 Cilt 24 Sayı 1-2-3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1-2-3-4_3.pdf108.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons