Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13613
Title: Aristotle and the problem of time
Other Titles: Aristoteles ve zaman problemi
Authors: Kabadayı, Talip
Keywords: Time
The now
The nature of time
Zaman
Şimdi (an)
Zamanın doğası
Issue Date: 1-Jun-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kabadayı, T. (2005). “Aristotle and the problem of time”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(8), 11-22.
Abstract: In this paper, I aim to explain the nature of time and of the now in Aristotle as much as possible so that I can set forth the problem of what the relation between time and the now is. In his Physics in book IV, Chapter 10, Aristotle illustrates his version of time. At first sight, Aristotle examines that time exists and what it is and in how many senses we speak of the now and what sometime, lately, presently or just, long ago, suddenly and so on mean. In order to disclose the nature of time and the importance of the now in terms of Aristotle, first I am going to try to summarize what Aristotle says about time, and then I will look into the concept of the now since it strikes me that time is centered on it in Aristotle’s version of time.
Bu çalışmada amacım zaman ve şimdi (an) arasındaki ilişki sorununu gözler önüne serebilmek için, elden geldiğince zamanın ve şimdinin (anın) yapısını açığa kavuşturmaktır. Aristoteles zamana ilişkin görüşlerini Fizik adlı yapıtının IV. Kitabının 10. Bölümü’nde sunar. Aristoteles ilk bakışta zamanın varlığını , onun ne olduğunu, kaç anlamda şimdi (an) den söz ettiğimizi, bazen, son zamanlarda, demin ya da henüz, çok önce, ansızın ve benzeri şeylerin ne anlama geldiğini ele alır. Aristoteles açısından zamanın doğasını ve şimdinin (anın) önemini kavramak için, ilkin Aristoteles’in zamana ilişkin söylediklerini özetlemeye çalışacağım; sonra da şimdi (an) kavramını soruşturacağım, çünkü öyle sanıyorum ki, Aristoteles’in zaman görüşü şimdi (an) üstüne kuruludur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214659
http://hdl.handle.net/11452/13613
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_8_2.pdf93.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons