Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13602
Title: Ermeni Derbendi (Hüdavendigâr ve Sultanönü Sancakları arasındaki ulaşımda)
Other Titles: Ermeni Derbendi (At the crossroads of Hüdavendigar and Sultanönü Provinces)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü.
Sevim, Sezai
Keywords: İpek Yolu
Ermeni pazarı
Derbent
Tarih
Osmanlı
Silk Road
Ottoman
History
Issue Date: 1-Dec-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevim, S. (2004). “Ermeni Derbendi (Hüdavendigâr ve Sultanönü Sancakları arasındaki ulaşımda)”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(7), 61-69.
Abstract: Osmanlı Devleti’nin Hüdavendigar Sancağı’na bağlı bir adli birim olan Ermeni Pazarı Kazası sınırları içinden, Hüdavendigar Sancağı ile Sultanönü Sancağını birbirine ve de buralarını doğuya-batıya bağlayan önemli bir yol geçmektedir. İşte bu çalışma halk arasında Bağdat Yolu olarak da bilinen İpek Yolu güzergahının emniyeti ve güvenliği için oluşturulan Ermeni Derbendi’nin, adının kaynağı, nereleri kapsadığı, nasıl işlediği ve de nüfus durumu gibi bilinmeyen yönlerini aydınlatmayı hedeflemektedir.
There was an important road in Ermeni Pazarı, a judicial division of Hüdavendigar Province, connecting Hüdavendigar Province to Sultanönü Province and also connecting them to east and west. The present study aims to shed light upon the hitherto less known subject of Ermeni Derbendi, known as Road of Bağdad among people and created to safeguard the silk road, such as the source of its name, boundaries and population issues.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214676
http://hdl.handle.net/11452/13602
ISSN: 1302-2423
Appears in Collections:2004 Cilt 5 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_7_5.pdf112.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons