Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/13569
Başlık: Hz. Peygamber'de anne sevgisi
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/İslam Tarihi Bölümü.
Algül, Hüseyin
Anahtar kelimeler: Hz. Muhammed
Sünnet
Kur'an
Anne sevgisi
Mahomet la poix
Mere
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Algül, H. (1986). "Hz. Peygamber'de anne sevgisi". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 21-24.
Özet: Kur'an ve Sünnette anneye sevgi ve saygıya dair pek çok emir ve tavsiye yer almaktadır. Bilindiği gibi Hz. Muhammed (sav.) her konuda müslümanlar için örnek­ tir. Ne var ki babası o doğmadan, annesi ise o henüz altı yaşında iken vefat etmiştir. Acaba Hz. Muhammed (sav.) ümmetine bu konuda nasıl örnek olmuştur? Biz, Rasul-i Ekrem'in, anne mevkiindeki hanımlarla ilgili davranışlarından örnekler vere­ rek annesi sağ olsaydı ona nasıl davranacağını ve bu konuda müslümanlara nasıl ör­nek teşkil ettiğini göstermeye çalışacağız.
Dans cet article il s'agit du respect envers les parents. Dans le Coran et la Sounna on a donne l'accent sur le respect envers les parents. Mahomet la poix soit sur Itıi est l'exemple par excellence dans tous les domains pour son umma. Son pere est mort deux mois avant sa naissance; sa mere est morte quand il avait six ans. Comment cela se fait done qu'il est exemple a ce sujet? Nous avons etudie, dans nötre etudeci, ce sujet et le respect que le Prophete avait envers les femmes qu'il prenait pour mere. Nous avons donne des e.xemples De la resulte, cette canclusion: si sa mere viuait il aurait le meme respect pour elle.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144255
http://hdl.handle.net/11452/13569
ISSN: 1301-3394
Koleksiyonlarda Görünür:1986 Cilt 1 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
1986_1_1_4.pdf868.25 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons