Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13565
Title: Îbn Teymiye'nin ilk sûfîlere ve tasavvuf klasiklerine bakışı
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Kara, Mustafa
Keywords: İbn Teymiye
Tasavvuf
İlk sufiler
Mystiques
Pensee initiatique
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, M. (1986). "Îbn Teymiye'nin ilk sûfîlere ve tasavvuf klasiklerine bakışı". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 63-67.
Abstract: Tasavvufi düşüncenin bazı bölümlerine yaptığı tenkidlerle meşhur olan İbn Teymiye, Tasavvuf klasiklerine ve ilk sufilere nasıl bakmaktadır? Bu araştırma yu­karıdaki soruya cevap aramak için yapılmıştır. Böylece O'nun tasavvuf anlayışı daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak­tır. Kaynak olarak sadece İbn Teymiye'nin eserleri dikkate alınmıştır. Vahdet-i vücud meselesine bakış tarzı çok geniş olduğundan, bu makalede o konuya giril­meyecektir,
Sous quel aspect ibn Teymiye considere-t-il les premiers mysliques et les mystiques.classiques? Car il critique une grande partie de la pensee initiatique. Dans cet article, on a essaye de repondre a cette questiorı. Parla, son interpretation initiati- que devient plus daire et plus nette. Comme references, on a 'etudie seulement les ouvrages d' Ibn Teymiye; II ne s'agit pas de pantheisme dans cet article; car il şerait une etüde plus large.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144259
http://hdl.handle.net/11452/13565
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1986 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1986_1_1_8.pdf645.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons