Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13534
Title: Kur'an’da haberî sıfatlar ve mukâtil B. Süleyman'a isnad edilen teşbih fikri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
Çelik, İbrahim
Keywords: Kur'ân
Müfessir
Mukâtil B. Süleyman
Teşbih
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelik, İ. (1987). "Kur'an’da haberî sıfatlar ve mukâtil B. Süleyman'a isnad edilen teşbih fikri". Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 151-159.
Abstract: Etbâu't-Tâbiinden olan Mukâtil B. Süleyman (ö. 150/767) Kur'ân'ı âyet âyet baştan sona sıra ile tefsir eden ve bu eseri günümüze kadar gelebilen ilk müfessirlerden birisidir. Emevîlerin sonu ile Abbâsîler devrinin ilk yıllarında yaşadığına göre henüz istikrara kavuşmayan birtakım siyasi ve itikadı görüşlerin tartışıldığı böyle bir ortamda hiçbir fikrin tesiri altında kalmadığı söylenemez. Fakat kaynaklarda belirtildiği gibi O'nun müşebbiheden birisi olduğu konusundaki ithamları haklı çı­ karacak açık bir ifadenin günümüze kadar gelebilen tefsirinde mevcud olmadığını görüyoruz. İlâhi sıfatlar, büyük günahlar, kaza ve kaderle ilgili âyetlere yaptığı açık­ lamaları incelediğimizde O'nun herhangi bir aşırılığa düşmediğini müşahede ederiz.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144234
http://hdl.handle.net/11452/13534
ISSN: 1301-3394
Appears in Collections:1987 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_16.pdf597.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons