Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13322
Title: Yumurta tavuğu yemlerine klinoptilolit katkısının yumurta verimi ve kalitesine etkisi
Other Titles: The effect of clinoptilolite suplementation to laying hen diets on egg performance and quality
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Gezen, Ş. Şule
Balcı, Faruk
Eren, Mustafa
Orhan, Fatih
Keywords: Klinoptilolit
Clinoptilolite
Yumurta kalitesi
Yumurta ağırlığı
Egg quality
Egg weight
Issue Date: 23-Feb-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gezen, Ş. Ş. vd. (2004). "Yumurta tavuğu yemlerine klinoptilolit katkısının yumurta verimi ve kalitesine etkisi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(1-2-3), 1-8.
Abstract: Bu araştırma farklı düzeyde kalsiyum içeren yumurta tavuğu yemlerine klinoptilolit katkısının yaşlı tavukların yumurta verimi, yumurta kabuk kalitesi, tibia külü ve dışkı kuru maddesi üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapıldı. Altı hafta süren bu çalışmada toplam 96 adet 72 haftalık yaşta Lohmann-Kahverengi yumurta tipi tavuk kullanıldı ve tavuklar 4 ana gruba ayrıldı. Ayrıca her ana grup, her biri 6 adet tavuk içeren 4 alt gruba ayrıldı. Deneme grupları Kontrol 1, %3.5 Ca; Kontrol 2, %4.2 Ca; Grup 1, %3.5 Ca+%1.0 klinoptilolit; Grup 2, %3.5 Ca +%2.0 klinoptilolit içerecek şekilde düzenlendi. Klinoptilolit Manisa-Türkiye yöresinden elde edildi. Deneme sonunda 2. Grubun ortalama yumurta ağırlığı diğer gruplardan önemli derecede yüksek bulundu (P<0.001). Ayrıca 1 ve 2. Grubun dışkı kuru maddelerinin, Kontrol 1 ve 2 gruplarından önemli derecede yüksek olduğu saptandı (P<0.01). Araştırmada belirlenen diğer parametreler arasındaki farkların önem taşımadığı belirlendi.
This study was performed to investigate the effects of clinoptilolite suplementation to laying hen diets including different levels of calcium on tibia ash, litter dry matter, performance and eggshell quality in old laying hen. Six weeks study was conducted using a total of 96 seventytwo weeks old Lohmann-Brown layers and layers divided four main groups. Also, each main groups divided again into 4 replicate groups each containing 6 hens. Experimental groups were arranged to containing Control 1, 3.5% Ca; Control 2, 4.2% Ca; Group 1, 3.5% Ca+1.0% clinoptilolite; Group 2, 3.5 % Ca +2.0% clinoptilolite. Clinoptilolite was mined from Manisa-Turkey. At the end of study, average egg weight of Group 2 was found significantly higher (P<0.001) than other groups. Also, litter dry matter of Group 1 and Group 2 were determined significantly high (P<0.01) than Control 1 and 2. No significant differents were noted between other parameters
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144503
http://hdl.handle.net/11452/13322
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2004 Cilt 23 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1-2-3_1.pdf123.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons