Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSoğukpınar, Ramazan-
dc.contributor.authorKarışan, Dilek-
dc.date.accessioned2020-10-08T06:54:40Z-
dc.date.available2020-10-08T06:54:40Z-
dc.date.issued2020-05-02-
dc.identifier.citationSoğukpınar, R. ve Karışan D. (2020). “Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık konularına ve biyoteknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 33(2), 410-445.tr_TR
dc.identifier.issn2667-6788-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/773751-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/13277-
dc.descriptionBu çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Dilek KARIŞAN'ın danışmanlığında Ramazan SOĞUKPINAR tarafından hazırlanan "Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik ve biyoteknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık konularına ve biyoteknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesidir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini 2018-2019 akademik yılında Ege Bölgesinde bulunan 4 devlet üniversitesinin fen bilgisi eğitimi anabilim dalı 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 703 (567 kadın, 136 erkek) öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmış olup bunlar Öcal (2012) tarafından geliştirilen Biyoteknoloji Tutum Ölçeği ve British Social Attitude Survey (2000) ve Wellcome Trust Consultive Panel on Gene Therapy (1999) ölçeklerinde kullanılan maddelerden oluşan (Sturgis vd, 2005), Cebesoy (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Genetik Okuryazarlık Konularına Yönelik Tutum Ölçeğidir. Öğretmen adaylarının biyoteknolojiye ve genetik okuryazarlık konularına yönelik tutumları PASW 20 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının biyoteknolojiye yönelik tutumlarının cinsiyete ve sınıf seviyesine göre değiştiği; ancak genetik okuryazarlık konularına göre tutumlarının cinsiyet ve sınıf seviyesine göre değişmediği tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis survey study aims to investigate the attitudes of pre-service science teachers towards genetic literacy subjects and biotechnology. Participants consisted of 703 (567 female, 136 male) pre-service science teachers studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th years of the department of elementary science education at four state universities in the Aegean Region in the 2018-2019 academic year. The data was collected with the Biotechnology Attitude Scale developed by Öcal (2012) and Attitude Scale towards Genetic Literacy Issues, the items used in the British Social Attitude Survey (2000) and the Wellcome Trust Consultive Panel on Gene Therapy (1999) scales (Sturgis et al., 2005) and adapted into Turkish by Cebesoy (2014). The attitudes of pre-service science teachers’ towards biotechnology and genetics literacy were analyzed by using PASW 20 package program. Results showed that there was a significant difference in pre-service teachers’ attitudes towards biotechnology with respect to gender, and class level, but their attitudes towards genetics literacy topics do not change with respect to these variables.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectFen bilgisi öğretmen adaylarıtr_TR
dc.subjectBiyoteknolojitr_TR
dc.subjectGenetik okuryazarlıktr_TR
dc.subjectTutumtr_TR
dc.subjectPre-service science teachersen_US
dc.subjectBiotechnologyen_US
dc.subjectGenetic literacyen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık konularına ve biyoteknolojiye yönelik tutumlarının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of preservice science teachers’ attitudes towards genetic literacy issues and biotechnologyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage410tr_TR
dc.identifier.endpage445tr_TR
dc.identifier.volume33tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Uludag University Faculty of Educationtr_TR
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_2_6.pdf616.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons