Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13255
Title: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine getirilen sığır ve koyunların değerlendirilmesi (1990 - 2000)
Other Titles: Evaluation of cattle and sheep admited to large animal clinics of internal medicine department of Uludağ University Veterinary Faculty (1990 - 2000)
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Kennerman, Engin
Yılmaz, Zeki
Şentürk, Sezgin
Keywords: Sığır
Cattle
Koyun
Değerlendirme
Sheep
Evaluation
Issue Date: 24-Apr-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kennerman, E. vd. (2003). "Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine getirilen sığır ve koyunların değerlendirilmesi (1990 - 2000)". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 19-25.
Abstract: Bu çalışmada 1990 - 2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniklerine getirilen sığır ve koyunların değerlendirilmesi amaçlandı. 1990 - 2000 yılları arasında 1646 sığır ve 677 koyun muayene ve tedavi edildi. Sığır (% 39.1) ve koyunlarda (% 36.05) hastalıkların en yaygın görüldüğü dönemin 0 - 6 aylar arasında olduğu belirlendi. Sığırlarda en çok sindirim sistemi (% 34.45), solunum sistemi hastalıkları (% 25.46) saptandı, bu hastalıkları enfeksiyon hastalıklar (% 22.96), metabolizma hastalıkları (% 4.0), üriner sistem hastalıkları (% 2.79), deri hastalıkları (% 2.68) ve dolaşım sistemi hastalıkları (% 2.31) izledi. Koyunlarda da benzer şekilde en çok sindirim sistemi hastalıkları (% 30,1) gözlendi. Bu hastalıkları enfeksiyon hastalıklar (% 25.12) ve solunum sistemi hastalıkları (% 21,8), metabolizma hastalıkları (% 5.32), deri hastalıkları (% 2.67), üriner sistem (% 2.52) ve dolaşım sistemi hastalıkları (% 0.3) izledi. Sonuç olarak 1990 - 2000 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniklerine getirilen sığır ve koyunlarda hastalıkların en çok görüldüğü dönemin 0-6 aylık dönem olduğu, tüm hastalıklar arasında sindirim, solunum sistemi ve enfeksiyon hastalıkların görülme oranının daha fazla olduğu belirlenmiş ve özellikle 0-6 aylık dönemde profilaktik önlemlerin alınmasıyla insidensin azaltılabileceği kanısına varılmıştır.
In this study, it was aimed to determine the analysis of cattle and sheep admited to the large animal clinics of internal medicine department of Uludağ University Veterinary Faculty between 1990-2000. Clinical examinations and treatment of cattle (1646) and sheep (677) were performed between 1990-2000. It was determined that diseases were most commonly observed between the age of 0 - 6 months in cattle (39.1 %) and sheep (36.05 %). Commonly, digestive system (% 34.45) and respiratory system (% 25.46) diseases were observed in cattle, following infectious diseases (22.96 %), metabolic diseases (4.0 %), ürinary system diseases (2.79 %), dermatologic diseases (2.68 %) and cardiovascular system diseases (2.31 %). Similarly, digestive system diseases (34.45 %) were commonly observed in sheeps as well. These were follewed by infectious diseases (25.12 %), respiratory system diseases (% 21.8), metabolic diseases (5.32 %), dermatologic diseases (2.67 %), ürinary system diseases (2.52 %) and cardiovascular system diseases (0.3 %). As a result, it was seen that cattle and sheep admited to large animal clinics of Uludağ University Veterinary Faculty were mostly 0 - 6 months aged and percentage of digestive, respiratory and infectious disease were found higher than the other diseases and the incedence of deseases may be lowered by prophylactic procedures in 0 - 6 months aged calves.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144533
http://hdl.handle.net/11452/13255
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2003 Cilt 22 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1-2-3_4.pdf160.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons