Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13232
Title: Bursa-Yenişehir ilçesi süt üretim işletmelerinde teknik üretim parametreleri ve ekonomik verimlilik
Other Titles: The production parameters and the economic efficiencies of milk production enterprises in Bursa-Yenişehir district
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Karakaş, Emin
Keywords: Holştayn
Holstein
İşletme
Süt
Ekonomi
Enterprise
Milk
Economy
Issue Date: 10-May-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakaş, E. (2002). "Bursa-Yenişehir ilçesi süt üretim işletmelerinde teknik üretim parametreleri ve ekonomik verimlilik". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 89-94.
Abstract: Süt üretim işletmeleri genelinde Holştaynların kızgınlık, gebelik, kısırlık, yavru atma, buzağılama oranları ve ilk tohumlama yaşı sırasıyla % 91.0, 77.7, 2.2, 1.9, 75.7 ve 15.9 ay bulunmuştur. Holştaynların genelinde ilk gebelik yaşı 18.3 ay, ilk buzağılama yaşı 28.0 ay, servis periyodu 128 gün, gebelik için servis sayısı 2.0, doğum aralığı 13.8 ay hesaplanmıştır. Süt üretim işletmeleri genelinde gerçek laktasyon süt verimleri 323 günde 4059 kg bulunmuştur. 2x305 gün ve Ergin Çağ süt verim ortalamaları sırasıyla 4030 ve 4767 kg olarak saptanmıştır. İşletmeler genelinde yem gideri payı % 53.5 bulunmuş bunu % 19.2 ile kredi faiz gideri izlemiş, fayda/gider oranı ise 1.125 olarak hesaplanmıştır. Süt üretim işletmelerinde yavru ve süt verimleri yönünden bildirilen literatürlerde yer alan çoğu işletmelerin üzerinde bir verimlilik düzeyi yansıtmasıyla birlikte, ekonomik karlılığın oldukça düşük olduğu saptanmıştır.
The aim of this study was to determine the production parameters and the economic efficiencies of milk production enterprises in Bursa-Yenişehir district. The rates of oestrus, pregnancy, unoestrus, abortion, calving and first insemination ages of Holsteins raised in enterprises were found 91.0, 77.7, 2.2, 1.9, 75.7 per cent and 15.9 months, respectively. The first pregnancy and calving ages of Holsteins studied were 18.3 and 28.0 months. The figures calculated for service period, service per pregnancy and calving intervals were 128 days, 2 insemination and 13.8 months, respectively. The calculated average milk production per cow for lactation periods, 2x305 days and mature age were found 4059 kg in 323 days of lactation, 4030 and 4767 kg, respectively. The proportions of expenses in milk production were found 53.5 per cent for feed, 19.2 per cent for the interest of the credit. The ratio of the incomes to the expenses in milk production enterprises was 1.125. It was concluded that the production parameters was better than many other enterprises appeared in the references, but the economic profitability of the enterprises in the area was fairly low.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Nevzat Uludağ'ın danışmanlığında EMİN KARAKAŞ tarafından hazırlanan "Bursa-Yenişehir İlçesi Süt Üretim İşletmelerinde Teknik Üretim Parametreleri ve Ekonomik Verimlilik" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144566
http://hdl.handle.net/11452/13232
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1-2-3_14.pdf168.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons