Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13099
Title: Alternatif barındırma sistemlerinde yetiştirilen tavukların biyokimyasal kan parametrelerindeki değişikliklerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of changes in blood biochemical parameters of hens raised in alternative housing systems
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Güneş, Nazmiye
Polat, Ümit
Petek, Metin
Keywords: Tavuk
Hen
Farklı barınma sistemleri
Kan parametreleri
Different housing systems
Blood parameters
Issue Date: 15-Mar-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, N. (2002). "Alternatif barındırma sistemlerinde yetiştirilen tavukların biyokimyasal kan parametrelerindeki değişikliklerin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1-2-3), 39-42.
Abstract: Çalışma U.Ü. Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi tavukçuluk ünitesinde hazırlanan 4 araştırma odasında yapıldı. Bu araştırma odalarında kafes, kuşluklu, tünekli ve serbest dolaşımlı sistemlerin mini modelleri oluşturuldu. Hayvanlar bu yetiştirme sistemlerine adapte olduktan sonra her bölümde bulunan 45 haftalık Tetra SL ırkı 25 tavuktan rastgele seçilen 10’ar tanesinden vakumlu tüplere kan alındı ve serumları ayrıldı. Glukoz, toplam kolesterol, toplam protein, kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (İn.P), sodyum (Na), potasyum (K) konsantrasyonları ile Aspartat amino transferaz (AST) ve Alanin amino transferaz (ALT) enzim aktiviteleri ölçüldü. Çalışma sonuçlarına göre glukoz, kalsiyum, ALT değerlerinde kafes sistemi ile diğer alternatif yetiştirme sistemleri arasında p<0.05 derecesinde önem olduğu tespit edildi. Kafes sistemi ile alternatif barındırma sistemleri arasında belirgin bir farklılık bulunmamakla beraber, Avrupa Topluluğu göz önüne alındığında serbest dolaşımlı sistemin geliştirilmesinin uygun olacağı kanısına varıldı.
This study was performed in four research rooms, which are designed for research purposes at the Research Center in the Uludag University Faculty of Veterinary Medicine. In these rooms mini models of each cage, aviary, perchery and free range systems were established. After these animals were adapted to this system, blood samples were drawn into vacutainer tubes from 10 randomly selected hens from all of 4 research rooms, each of which contained 25 animals, 45 week –old Tetra SL breed hens. Glucose, total cholesterol, total protein, calcium (Ca), inorganic phosphorus (In.P), sodium (Na) and potassium (K) concentrations and Aspartate amino transferase (AST), Alanine amino transferase (ALT) enzyme activities were determined. According to these results, these were significant differences in glucose and calcium levels, and ALT activities between cage system and alternative housing system in the levels of p<0.05 were observed. While a remarkable difference was not found between cage and alternative housins systems, it was evidenced that improvement of a free range system would be appropriate , when EU advises are taken into account.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144558
http://hdl.handle.net/11452/13099
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1-2-3_6.pdf137.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons