Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13096
Title: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi iç hastalıkları küçük hayvan kliniğine getirilen kedi ve köpeklerin değerlendirilmesi (1990-2000)
Other Titles: The evaluation of cats and dogs referred to the clinics of companion animal-ınternal medicine, Veterinary Faculty, University of Uludag (1990-2000)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yılmaz, Zeki
Kennerman, Engin
Şentürk, Sezgin
Temizel, Mutlu
Aytuğ, Nilüfer
Keywords: Kedi
Köpek
Dog
Cat
Issue Date: 26-Feb-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Z. vd. (2002). "Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi iç hastalıkları küçük hayvan kliniğine getirilen kedi ve köpeklerin değerlendirilmesi (1990-2000)". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22(1-2-3), 23-31.
Abstract: Bu çalışmada 1990-2000 yıllarında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Küçük Hayvan Kliniği’ne getirilen kedi ve köpeklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 9297 hasta ile ilgili olarak köpek ve kedi sayıları sırasıyla 7831 ve 1466 idi. Değişik ırklardaki köpek ve kedilerin sırasıyla 4350’si dişi ve 3481’si erkek, 785 dişi ve 681’i erkek olarak belirlendi. Hastalıklar köpek (%53,7) ve kedilerde (% 37,9) en yaygın olarak 0-6 aylarda tespit edildiler. Köpeklerde 12, kedilerde 5 ırk değerlendirilmiştir. Köpeklerde kangal (%17,5), Terrier (%17,2), Pointer (%15,5) ve German Sheepdog (%15,4) en yaygın ırklar olurken, sokak kedileri %52,7 oranı ile kliniğe getirilen kedilerin en büyük kısmını oluşturmuştur. Köpeklerde en çok sindirim sistemi hastalıkları (%29,5) ve endoparaziter hastalıklar (%23,3) belirlendi, bu hastalıkları deri hastalıkları (%13,9), solunum sistemi hastalıkları (%8,0), üriner sistem hastalıkları (%7,8), ektoparaziter hastalıklar (%4,2) ve enfeksiyon hastalıklar (%4,1) izledi. Benzer olarak, kedilerde de en çok sindirim sistemi hastalıkları (%29,1) tespit edildi. Bu hastalıkları solunum sistemi hastalıkları (%14,7), endoparaziter hastalıklar (%12,4), üriner sistem hastalıkları (%11,5), enfeksiyon hastalıklar (%6,6) ve deri hastalıkları (%5,4) takip etmiştir. Sonuç olarak, hasta sahiplerinin eğitilmesinin köpek ve kedilerin enfeksiyon ve paraziter hastalıklarından korunmada etkili olabileceği kanısındayız
In this study, it was aimed to evaluate the cats and dogs reffered to the clinics of companion animals, Dept. of Internal Medicine, Veterinary Faculty, University of Uludag, in 1990-2000 years. Of 9297 patients, the number of dogs and cats were 7831 and 1466, respectively. 4350 female and 3481 male, 785 female and 681 male were observed in dogs and cats, of different breeds, respectively. Diseases were most commonly observed between 0-6 months aged in dogs (53.7%) and cats (37.9%). Twelve breeds in dogs and 5 breeds in cats were evaluated. While Kangal (17.5%), Terrier (17.2%), Pointer (15.5%) and German Sheepdog (15.4%) were most common breeds in dogs, Stary cats were the major population of all cats, referred to the clinic, with 52.7%. Digestive system diseases (29.5%) and endoparasitic diseases (23.3%) were commonly observed in dogs, following dermatologic diseases (13.9%), respiratory system diseases (8.0%), urinary tract diseases (7.8%), ectoparasitic diseases (4.2%) and infectious diseases (4.1%). Similarly, digestive system diseases (29.1%) were commonly observed in cats as well. These were followed by respiratory system diseases (14.7%), endoparasitic diseases (12.4%), urinary tract diseases (11.5%), infectious diseases (6.6%) and dermatologic diseases (5.5%). As a result, it was concluded that educating the owners could be impessive for the preventation from the infectious and parasitic diseases in dogs and cats.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144556
http://hdl.handle.net/11452/13096
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2002 Cilt 21 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1-2-3_4.pdf169.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons