Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13057
Title: Felsefe dergileri bibliyografyası (III): Yeditepe’de felsefe
Other Titles: Bibliography of philosophical journals (III): Yeditepe’de felsefe
Authors: Öztürk, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Çıvgın, Ayşe Gül
Yılmaz, Muhsin
Keywords: Felsefe dergileri bibliyografyası
Felsefe dergileri veri tabanı
Akademik etkileşim
The bibliography of philosophical journals
The database of philosophical journals
Academical interaction
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, Ü. vd. (2014). "Felsefe dergileri bibliyografyası (III): Yeditepe’de felsefe". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 22, 143-155.
Abstract: “Yeditepe’de Felsefe” dergisi hakkında bu bibliyografya, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu” tarafından desteklenen bir bilimsel araştırma projesinin organik bir parçasıdır. Söz konusu projenin ana amacı, Türkiye’de yayımlanan felsefe dergilerini içeren bir veri tabanı oluşturmaktır. Bu bağlamda, hedeflenen veri tabanının fiiliyata geçirilmesine önceliği olacak şekilde, benzer alanlar ve disiplinlerde çalışan araştırmacılardan eleştirel geri bildirim alma amacıyla, geçmişten günümüze her bir felsefe dergisinin bibliyografik verilerinin sunulmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
This study including bibliographical data of the journal of “Yeditepe’de Felsefe” is an integral part of a scientific project that was supported by “The Commission of Scientific Research Projects of Uludag University.” The essential aim of that project is to constitute a database about philosophical journals published in Turkey. In this context, before realizing the database in its taproots, it is adopted to be much more convenient to make up a detailed bibliographical presentation of each individual philosophical journal published from past to present in order to obtain a critical feedback from researchers whose studies are also apparent in the parallel fields and disciplines.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149810
http://hdl.handle.net/11452/13057
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2014 Sayı 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014_22_9.pdf210.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons