Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13005
Title: Roma’nın yaşayan tarihi: Vallicelliana Kütüphanesi
Other Titles: The Living History of Rome: Vallicelliana Library
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
Bayram, Elif İbşiroğlu
Keywords: Erasmus personel hareketliliği
Vallicelliana Kütüphanesi
Halk kütüphaneleri
Kütüphaneler
İtalya
Roma
Erasmus staff mobility
Vallicelliana Library
Public libraries
Libraries
Italy
Rome
Issue Date: 25-Sep-2020
Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği
Citation: Bayram, E. İ. (2020). "Roma’nın yaşayan tarihi: Vallicelliana Kütüphanesi". Türk Kütüphaneciliği, 34(3), 579-591.
Abstract: Günümüzde Erasmus Personel Hareketliliği Programları, üniversite çalışanlarının yurt dışında meslekle ilgili uygulamaları tecrübe etmeleri açısından faydalı olmaktadır. Programlar, farklı kültürleri tanımayı, mesleki gelişmelerden haberdar olmayı, o ülkelerin yaşantısını deneyimlemeyi sağlamaktadır. Bu yazı, 02-06 Eylül 2019 tarihleri arasında Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında İtalya’nın Roma şehrinde bulunan Vallicelliana Kütüphanesinde aldığım eğitim sonucu; 09 Ocak 2020 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphane personeline yaptığım sunumdan derlenmiştir. Çalışmanın amacı, Vallicelliana Kütüphanesinin sunduğu hizmetler kapsamında kütüphaneyi tanıtmaktır. Kütüphanenin işleyiş açısından bağlı olduğu kurum, kuruluş ve uygulamalara da çalışmada yer verilmiştir.
Today, Erasmus Staff Mobility Programs are beneficial for university employees to experience professional practices abroad. Programs enable to know different cultures, to be aware of professional developments, to experience the lives of those countries. In this study, it is aimed to give information about Vallicelliana Library that I learned during the training in Rome, Italy between 02-06 September 2019 within the scope of Erasmus+ Staff Training Mobility. This article was compiled from my presentation to Bursa Uludağ University Library staff on January 09, 2020. The study introduces the Library as part of the services offered by the Vallicelliana Library. Institutions, organizations and applications to which the library is functioning are also included in the study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1184378
http://hdl.handle.net/11452/13005
ISSN: 2147-9682
Appears in Collections:Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / The Head of Library and Documentation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif_İbsiroglu_Bayram_TK_34_3.pdf1.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons