Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12958
Title: Comparison of the effects of classical fluid therapy and total parenteral nutrıtion in the treatment of dogs with gastroenteritis
Other Titles: Gastroenteritisli köpeklerin tedavilerinde klasik sıvı tedavisi ve total paranteral beslemenin etkilerinin karşılaştırılması
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yılmaz, Zeki
Şentürk, Sezgin
Gölcü, Esin
Yalçın, Ebru
İlçöl, Yeşim
Torun, Serhat
Temizel, Mutlu
Keywords: Total parenteral nutrition
Total parenteral besleme
Dog
Köpek
Issue Date: 27-Sep-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, Z. vd (2001). "Comparison of the effects of classical fluid therapy and total parenteral nutrıtion in the treatment of dogs with gastroenteritis". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 51-57.
Abstract: In the study, it was aimed to compare the effect of clasical fluid therapy and total parenteral nutrition (TPN) in the management of dogs with gastroenteritis. Seventeen dogs with gastroenteritis were divided into 2 groups at the treatment stage: TPN group (n=10) and control group (n=7). Solution of TPN group included an aminoacids solution (8.5% Fre-Amine), a lipid solution (20% lipovenouse), a dextrose solution (20% Dextrose), a balanced electrolyte solution (Lactated Ringers) and a vitamin solution (Polybion). The combination of lactated ringers and dextrose (5%) solutions were administered to dogs in control group. Solutions were administered for 2 days in each group. Clinical and laboratory examination were carried out, before and at 24th, 48thand 72nd hr after initiation of the treatment. Body temperature was gradually decreased in the control and TPN groups. The alterations of heart and respiratory rates were similar in each group. Capillary filling time was gradually decreased and within normal limits at 72nd hr in both group (p<0.05). Hematologic parameters, except from PLT count, were higher at baseline in the TPN group than in the control group. While total protein and albumin concentrations were decreased from baseline to the 48th hr, they increased at 72nd hr in the control group. Urea and Cr values were decreased after the treatment in both groups. Cholestrerol and TG concentrations were decreased at 72nd hr after the discontinued infusion in the TPN group. While alanine transaminase enzyme activity was increased from base line to at 48th hr, it decreased at 72nd hr in the TPN group. Glucose concentration at 24th hr in the control group was significantly lower than in the TPN group (p<0.05). Plasma osmolality was lower in the TPN group througout the study (p<0.01). Sodium and chloride concentrations in the TPN group were lower than the control group at 24 hr (p<0.05). Potassium concentrations in serum samples of the TPN applied group were lower through the study than those of control group (p<0.05). As a result, it was concluded that the total parenteral nutrition could be used effectively and safety for 2 days in the management of dogs with gastroenteritis
Bu çalışmada gastroenteritisli köpeklerin tedavisinde klasik sıvı tedavisi ile total parenteral beslemenin (TPN) etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. On yedi gastroenteritisli köpek tedavi aşamasında iki gruba ayrıldı: TPN grubu (n=10) ve kontrol grubu (n=7). TPN solusyonu bir aminoasid (%8,5 Fre-Amine), bir lipid (%20 lipovenouse), bir dextrose (%20 Dextrose), bir dengeli elektrolit (Laktalı Ringer) ve bir vitamin solusyonu (Polybion) içermekteydi. Kontrol grubundaki köpeklere de laktatlı ringer ve dextrose (%5) kombinasyonu uygulandı. Her iki gruptaki solusyonlar iki gün süreyle kullanıldı. Klinik ve laboratuvar muayeneleri tedavi öncesi ve tedavinin başlatılmasından sonraki 24, 48 ve 72’nci saatlerde gerçekleştirildi. Beden ısısı kontrol ve TPN gruplarında dereceli olarak azaldı. Kalp ve solunum sayısındaki değişimler her bir grupta birbirine benzerdi. Kapillar dolum süresi her iki grupta dereceli olarak azaldı ve 72’nci saatte normal sınırlara geldi (p<0.05). TPN grubunda PLT dışındaki bazal hematolojik parametreler kontrol grubundan daha yüksekti. Total protein ve albumin konsantrasyonu kontrol grubunda bazal değerden 48’nci saate kadar azalırken, 78’nci saatte arttı. Üre ve kreatinin konsantrasyonu her iki grupta tedaviden sonra azaldı. TPN grubunda kolesterol ve trigliserid konsantrasyonu infüzyonun kesilmesinden sonra 72’nci saatte azaldı. Alanine transaminase enzim aktivitesi TPN grubunda bazal değerden 48’nci saate kadar artarken, kontrol grubunda 72’nci saate kadar azaldı. Kontrol grubunda 24’ncü saattaki glukoz konsantrasyonu TPN grubuna göre anlamlı bir şekilde düşüktü (p<0.05). Plasma osmolaritesi TPN grubunda çalışma boyunca kontrol grubundan daha düşüktü (p<0.01). TPN grubundaki sodyum ve klor konsantrasyonları 24’ncü saatte kontrol grubundan daha düşüktü (p<0.05). TPN uygulanan gruptaki potasyum konsantrasyonu çalışma süresince kontrol grubundan daha düşüktü (p<0.05). Sonuç olarak, gastroenteritisli köpeklerin tedavilerinde, 2 gün süreyle, TPN’nin etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabileceği kanısına varılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144581
http://hdl.handle.net/11452/12958
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_9.pdf191.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons