Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12955
Title: Kuş yemlerinde tal aflatoksin, nitrat ve nitrit
Other Titles: Total aflatoxin, nitrate and nitrite in bird foods
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Oruç, H. Hüseyin
Sonal, Songül
Ceylan, Selahattin
Keywords: Total aflatoksin
Nitrat ve nitrit
Kuş yemi
Total aflatoxin
Nitrate and nitrite
Bird food
Issue Date: 26-Sep-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oruç, H. H. vd. (2001). "Kuş yemlerinde tal aflatoksin, nitrat ve nitrit ". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 35-38.
Abstract: Bursa’daki pet ve kuş dükkanları, süpermarketler ve Bursa Hayvanat Bahçesi’nden, 2000 yılı aralık ayında toplanan 22 kuş yeminde total aflatoksin, nitrat ve nitrit düzeyleri belirlendi. Aflatoksin ELISA, nitrat ve nitrit spektrofotometrik bir metodla ölçüldü. Aflatoksin 0.0-9.2 µg/kg, nitrat 0.0-3.1 mg/kg ve nitrit miktarları 0.0-1.3 mg/kg arasında bulundu. Aflatoksin ve nitratın bulunma oranı %72.72, nitrit %9 olarak hesaplandı. Sonuç olarak yem numunelerindeki total aflatoksin, nitrat ve nitrit düzeylerinin kuşların sağlığı açısından bir risk oluşturamayacağı kanısına varıldı.
Total aflatoxin, nitrate and nitrite levels were determined in 22 bird foods that collected from pet and bird shops, supermarkets and Bursa Zoo during December 2000 in Bursa province, Turkey. Aflatoxin were determined by ELISA, nitrate and nitrite were determined by a spectrophotometric method. The aflatoxin total concentrations were between 0.0-9.2 µg/kg; the nitrate and nitrite concentrations were between 0.0-3.1 and 0.0-1.3 mg/kg respectively. The incidence of total aflatoxin and nitrate in the bird foods were 72.72%; nitrite was 9%. As a conclusion, the levels of total aflatoxin, nitrate and nitrite found in the samples can not have any risk for birds health.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144578
http://hdl.handle.net/11452/12955
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_6.pdf138.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons