Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12951
Title: Beyaz Yeni Zelanda tavşanlarının solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme sistemlerine ait bazı organların morfolojik ve morfometrik özellikleri
Other Titles: Morphological and morphometrical characteristics of the respiratory, urogenital and circulatory organs of the white new zealand rabbit in pre-adult and adult periods
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yıldız, Hüseyin
Yıldız, Bahri
Bahadır, Ali
Serbest, Ayşe
Özyiğit, Gülsüm
Keywords: Tavşan
Rabbit
Morfoloji
Morfometri
Organ
Morphology
Morphometer
Issue Date: 5-Apr-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, H. vd. (2001). "Beyaz Yeni Zelanda tavşanlarının solunum, dolaşım, boşaltım ve üreme sistemlerine ait bazı organların morfolojik ve morfometrik özellikleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 9-15.
Abstract: Çalışmada 5 dişi ve 5 erkek olmak üzere 10’ar adet 2, 4 ve 6 aylık, toplam 30 tavşan kullanıldı. Solunum, dolaşım ve ürogenital sisteme ait bazı organların önce morfolojik özellikleri tespit edildi. Takiben morfometrik ölçümleri alındı. Araştırmada yaş faktörünün organlar üzerindeki morfolojik ve morfometrik etkilerinin gözlenmesi amaçlandı. Özellikle ergenlik döneminde genital organların büyük oranlarda gelişim gösterdiği saptanırken, kontrol edilen diğer organların değerlerinin biribirine yakın olduğu gözlendi. Elde edilen bulgulara göre iki aylık süre içerisinde dişilerin erkeklere oranla daha hızlı ağırlık kazandığı, ancak dördüncü ayda erkeklerin daha fazla geliştiği ve son dönemde de yine dişilerin erkelere göre daha ağır olduğu görüldü.
In this study, 3 groups of 10 rabbits (5 males and 5 females), a total of 30 rabbits, were used. After the determination of the morphological characteristics of some of the respiratory, urogenital and circulatory organs, morphometric measurements were made. The aim of the study was to examine the effect of age on the morphological and morphometrical characteristics of these organs. Genital organs in the adult animals showed high degrees of development, whereas the values of other organs were similar to each other. According to our findings, in the 2 months period before the adulthood the increase in body weight was faster than that in females. At 4th month males were more heavy than females while in the last period females were heavier than males.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144574
http://hdl.handle.net/11452/12951
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_2.pdf710.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons