Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12950
Title: Ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde beyaz Yeni Zelanda tavşanlarının (oryctolagus cuniculus l.) bazı organlarının morfolojik ve morfometrik özellikleri
Other Titles: Morphological and morphometrical characteristics of some organs of the white New Zealand rabbit (oryctolagus cuniculus L.) in pre-adult and adult periods
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi.
Yıldız, Hüseyin
Yıldız, Bahri
Bahadır, Ali
Serbest, Ayşe
Özyiğit, Gülsüm
Keywords: Tavşan
Rabbit
Sindirim sistemi
Morfoloji
Morfometri
Digestive system
Morphology
Morphometer
Issue Date: 31-Jan-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, H. vd. (2001). "Ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde beyaz Yeni Zelanda tavşanlarının (oryctolagus cuniculus l.) bazı organlarının morfolojik ve morfometrik özellikleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(3), 1-7.
Abstract: Araştırmada yaş faktörünün organlar üzerindeki morfolojik ve morfometrik etkilerinin gözlenmesi amaçlandı. Çalışmada 5 dişi ve 5 erkek olmak üzere 10’ar adet 2, 4 ve 6 aylık, toplam 30 tavşan kullanıldı. Sindirim sistemine ait bazı organların önce morfolojik özellikleri tespit edildi. Daha sonra morfometrik ölçümleri alındı. Elde edilen bulgulara göre ergenlik öncesi döneme denk gelen ilk iki aylık süre içerisinde dişilerin erkeklere oranla daha hızlı ağırlık kazandığı, ancak dördüncü ayda erkeklerin daha fazla geliştiği ve son dönemde de yine dişilerin erkeklere göre daha ağır olduğu görüldü. Dişi tavşanların 6 aylıklarında oesofagus, duodenum, jejunum, proc. vermiformis, colon, rectum, hepar ağırlık değerlerinin 2 ve 4 aylık tavşanların organ ağırlık değerlerinin arasında olduğu tespit edildi. Ventriculus, ileum ve cecum’un bu genellemenin dışında kaldığı saptandı. Benzer durum 6 aylık erkek tavşanların oesofagus, ventriculus, jejunum, cecum, proc. vermiformis, colon, rectum ve hepar’ın değerlerinde de gözlendi. Duodenum ve ileum’un bu genellemenin dışında kaldığı görüldü.
The aim of the study was to examine the effect of age on the morphological and morphometrical characteristics of these organs. In this study 3 groups of 10 rabbits (5 males and 5 females), a total of 30 rabbits, were used. After the determination of the morphological characteristics of some of the digestive organs, morphometric measurements were made. According to our findings, in the 2 months period before the adulthood the increase in body weight was faster than that in females. At 4th month males were more heavy than females while in the last period females were heavier than males. In the 6 months old females the weight values of the oesophagus, duodenum, jejunum, proc. vermiformis, colon, rectum and liver was found to be between the weight values of 2 and 4 months-old animals, while this feature was not observed in ventriculus, ileum and cecum. In a similar manner, in the 6 months-old males the weight values of the oesophagus, ventriculus, jejunum, cecum, proc. vermiformis, colon, rectum and liver were between the weight values of 2 and 4 months-old animals, while such a finding was not observed in duodenum and ileum.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/144573
http://hdl.handle.net/11452/12950
ISSN: 1301-3173
Appears in Collections:2001 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_1.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons