Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12877
Title: “Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı” başlıklı projenin tanıtımı ve proje kapsamında Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı uygulamaları
Other Titles: Presentation of the project entitled "Contributions To The Development Of Linguistic Skills And Awareness Of Environmental Issues For Future Foreign Language Teachers" and its applications in FLE
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Fransız Dili Eğitimi Bölümü.
Kazanoğlu, Fatma
Atan, Nurhayat
Özçelebi, Havva
Keywords: Yabancı dil öğretimi
Görsel-işitsel materyaller
Belgesel film
HOME
Fransızca öğretimi
Foreign language teaching
Audio-visual material
Documentary movie
FLE
Issue Date: 8-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kazanoğlu, F. vd. (2015). ““Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı” başlıklı projenin tanıtımı ve proje kapsamında Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı uygulamaları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28(Frankofoni Özel Sayısı), 371-383.
Abstract: Bu çalışmamızda, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmekte olan “Yabancı Dil Öğretiminde Belgesel Film Kullanımının Öğretmen Adaylarının Dil Yetileri ve Değer Eğitimi Gelişimine Katkısı” adlı projenin tanıtımının yanı sıra, proje kapsamında gerçekleştirilen Fransız Dili Eğitimi Anabilim dalı uygulamalarından söz etmeyi amaçlamaktayız. Yabancı dil öğretiminde belgesel filmlerin yeterince kullanılmadığı düşüncesi projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu proje, Fakültemizdeki Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı üç anabilim dalının ortak çalışmasıyla HOME belgeselinin yabancı dil öğretim materyali olarak düzenlenmesini ve bu materyaller sayesinde üç anabilim dalındaki öğretmen adayı öğrencilerinin dilsel ve mesleki (değer eğitimi) gelişimlerine katkıda bulunulmasını hedeflemektedir. Çalışmamızda öncelikle yabancı dil öğretiminde görsel-işitsel materyal kullanımının önemi vurgulanmış; belgesel kullanımının sağladığı avantajlardan söz edilmiştir. Ardından, projenin bütüncesini oluşturan HOME belgeselinin Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerine yönelik ders materyaline dönüştürme etkinliklerine yer verilmiştir. Son olarak, Anabilim dalında gerçekleştirilen sınıf içi uygulamalar sonucunda elde edilen bulgular ışığında, söz konusu materyali geliştirmeye yönelik önerilere yer verilmiştir.
This study aims to presents the project supported by the Scientific Research Centre of Uludag University and entitled “Contributions to the Development of Linguistics Skills and Awareness of Environmental Issues for Future Foreign Language Teachers”. Hence, the applications in the French department are presented. The project's starting point is that the documentaries are not used enough in the teaching of foreign languages. In collaboration with the English and German departments, the main goal is to develop, from the documentary Home, educational materials and thus contribute to the development of language and professional skills of future teachers. In this study the importance of the use of audio-visual materials in foreign language teaching and the advantages of documentary films have been highlighted. Then the development phases of teaching materials from the Home corpus for learners of FLE are presented. Following the return of the learners’ perceptions for the implementation, some didactical proposals are given to optimize this material.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153566
http://hdl.handle.net/11452/12877
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2015 Frankofoni Özel Sayısı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_Frankofoniözelsayısı_29.pdf378.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons