Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12802
Title: Erken Cumhuriyet döneminde yoksullukla mücadele kapsamında halkevleri sosyal yardım şubelerinin rolü
Other Titles: The role of social assistance branches of public houses in the scope of combating poverty in the early Republic period
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Türk Dili Bölümü.
0000-0002-5409-7931
0000-0002-6554-5007
0000-0002-8662-6562
Akkuş, Turgay
Kumaş, Nursal
Sarıtunç, Berrin
Keywords: Yoksulluk
Poverty
Halkevleri
Public houses
Social Assistance Branches of Public Houses
Halkevleri Sosyal Yardım Şubeleri
Issue Date: 10-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkuş T. vd. (2020). "Erken Cumhuriyet döneminde yoksullukla mücadele kapsamında Halkevleri Sosyal Yardım Şubelerinin rolü". International Journal of Social Inquiry, 13(1),61-86.
Abstract: XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan siyasî gelişmelerin Türkiye’nin toplumsal yapılanmasında yaratmış olduğu en önemli sorunlardan birisi yoksulluktu. Pre-kapitalist bir tarım toplumu özellikleri gösteren Türkiye’de kitlesel savaşların yol açtığı etkiler, nüfusun eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanma olanağı ve süresindeki sorunlar, sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve ulaşılabilirliğindeki sınırlılık, ulaşım ve iletişim alt yapısındaki eksiklikler ve yaygın beslenme yetersizlikleri, insanî ve göreli yoksulluk problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ulusal kaynaklar ve küresel konjonktürün belirleyici olduğu bir çerçevede yoksulluk sorununu çözümlemeye veya kabul edilebilir bir düzeye çekmeye yönelik siyasalar oluşturuldu. Devrimin ve onu oluşturan norm ve değerlerin toplumsallaştırılması amacıyla oluşturulan Halkevleri, örgütlenme yapısındaki ictimâî yardım (sosyal yardım) şubeleriyle ülkenin bütününde yaratabildikleri mâlî ve insanî kaynaklar ile yoksulluğun içselleştirdiği çok boyutlu sorunların çözümlenmesine yönelik katkılar sağlamışlardır. Bu mütevâzı çalışma söz konusu katma değeri birinci el kaynaklara dayalı olarak ortaya koymaktadı.
One of the most important problems created in the social construction of Turkey with political developments in the first quarter of the 20th century was poverty. Effects caused by the massive war in Turkey showing the characteristics of a pre-capitalist agricultural society, People’s possibility to benefit from education and problems in its duration, the extent and availability of health services, deficiencies in transportation and communication infrastructure and common nutritional insufficiency caused human and relative poverty problems. From the early years of the Republic, policies were created to solve the poverty problem or to bring it to an acceptable level within the framework of national resources and global conjuncture. People's Houses created for the socialization of the revolution and its norms and values, contributed to the solution of the multidimensional problems internalized by poverty through the financial and human resources they could create throughout the country with ictimâî assistance (social assistance) branches in the organizational structure. This modest study reveals the added value based on first-hand resources.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130221
http://hdl.handle.net/11452/12802
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_3.pdf295.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons