Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12699
Title: Comparison of prony and adaline methods in interharmonic estimation
Other Titles: Ara harmonik kestiriminde prony ve adaline yöntemlerinin karşılaştırılması
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-0049-7841
0000-0002-3885-8622
Yalçın, Nedim Aktan
Vatansever, Fahri
Keywords: Inter-harmonic
Prony method
ADALINE
Ara harmonik
Prony yöntemi
Issue Date: 30-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, N. A. ve Vatansever, F. (2020). "Comparison of prony and adaline methods in interharmonic estimation". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 405-418.
Abstract: Especially in energy and power systems, harmonic estimation has crucial role. Many techniques developed in the subject of harmonic and inter-harmonic estimation. These techniques and methods include mathematical transformation (Fourier, Hartley, Hilbert-Huang, etc.) filters (adaptive, Kalman, etc.) and parametric methods (Prony, ADALINE, MUSIC, etc.) In realized study, performance of ADALINE and Prony methods are investigated in terms of harmonic and inter-harmonic prediction capability. Required data for simulations are produced from P&O MPPT algorithm for photovoltaic systems. Therefore, this model gives opportunity to try compared methods according to different harmonic intensity (closeness of harmonics to each other). At the result of different simulations, it is observed that Prony method is more preferable for low number of data and ADALINE produces more successful results than Prony method if there is high number of data and selection of high neuron size relatively.
Özellikle enerji ve güç sistemlerinde harmonik kestirimi, önemli rol oynamaktadır. Harmonik ve ara harmoniklerin kestirimi konusunda birçok yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Bunlar arasında matematiksel dönüşümler (Fourier, Hartley, Hilbert-Huang vb.), filtrelemeler (adaptif, Kalman vb.) ve parametrik yöntemler (Prony, ADALINE, MUSIC vb.) yer almaktadırlar. Gerçekleştirilen çalışmada; Prony ve ADALINE yöntemlerinin ara harmonik kestirimindeki performansları incelenmiştir. Benzetimler için gerekli veriler, fotovoltaik sistemler için uygulanan P&O MPPT algoritmasından üretilmektedir. Böylece bu model; karşılaştırılan yöntemleri farklı harmonik içerik yoğunlukları (harmoniklerin birbirine yakınlıkları) açısından deneme olanağı vermektedir. Farklı benzetimlerle yapılan karşılaştırmalar sonucunda, veri sayısının düşük olduğu durumlarda Prony yönteminin daha tercih edilebilir olduğu; yüksek olduğu ve görece olarak çok sayıda nöronun kullanıldığı durumlarda da ADALINE yönteminin Prony yönteminden daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1065815
http://hdl.handle.net/11452/12699
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_28.pdf691.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons