Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12699
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-09-17T06:46:27Z-
dc.date.available2020-09-17T06:46:27Z-
dc.date.issued2020-03-30-
dc.identifier.citationYalçın, N. A. ve Vatansever, F. (2020). "Comparison of prony and adaline methods in interharmonic estimation". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 405-418.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.issn2148-4155-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1065815-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12699-
dc.description.abstractEspecially in energy and power systems, harmonic estimation has crucial role. Many techniques developed in the subject of harmonic and inter-harmonic estimation. These techniques and methods include mathematical transformation (Fourier, Hartley, Hilbert-Huang, etc.) filters (adaptive, Kalman, etc.) and parametric methods (Prony, ADALINE, MUSIC, etc.) In realized study, performance of ADALINE and Prony methods are investigated in terms of harmonic and inter-harmonic prediction capability. Required data for simulations are produced from P&O MPPT algorithm for photovoltaic systems. Therefore, this model gives opportunity to try compared methods according to different harmonic intensity (closeness of harmonics to each other). At the result of different simulations, it is observed that Prony method is more preferable for low number of data and ADALINE produces more successful results than Prony method if there is high number of data and selection of high neuron size relatively.en_US
dc.description.abstractÖzellikle enerji ve güç sistemlerinde harmonik kestirimi, önemli rol oynamaktadır. Harmonik ve ara harmoniklerin kestirimi konusunda birçok yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Bunlar arasında matematiksel dönüşümler (Fourier, Hartley, Hilbert-Huang vb.), filtrelemeler (adaptif, Kalman vb.) ve parametrik yöntemler (Prony, ADALINE, MUSIC vb.) yer almaktadırlar. Gerçekleştirilen çalışmada; Prony ve ADALINE yöntemlerinin ara harmonik kestirimindeki performansları incelenmiştir. Benzetimler için gerekli veriler, fotovoltaik sistemler için uygulanan P&O MPPT algoritmasından üretilmektedir. Böylece bu model; karşılaştırılan yöntemleri farklı harmonik içerik yoğunlukları (harmoniklerin birbirine yakınlıkları) açısından deneme olanağı vermektedir. Farklı benzetimlerle yapılan karşılaştırmalar sonucunda, veri sayısının düşük olduğu durumlarda Prony yönteminin daha tercih edilebilir olduğu; yüksek olduğu ve görece olarak çok sayıda nöronun kullanıldığı durumlarda da ADALINE yönteminin Prony yönteminden daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.tr_TR
dc.language.isoenen
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectInter-harmonicen_US
dc.subjectProny methoden_US
dc.subjectADALINEen_US
dc.subjectAra harmoniken_US
dc.subjectProny yöntemien_US
dc.titleComparison of prony and adaline methods in interharmonic estimationen_US
dc.title.alternativeAra harmonik kestiriminde prony ve adaline yöntemlerinin karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-0049-7841tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-3885-8622tr_TR
dc.identifier.startpage405tr_TR
dc.identifier.endpage418tr_TR
dc.identifier.volume25tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorYalçın, Nedim Aktan-
dc.contributor.buuauthorVatansever, Fahri-
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_28.pdf691.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons