Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12573
Başlık: %100 akrilik, pes/akrilik ve pamuk/akrilik karışımlı dokuma kumaşların boncuklanma özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of the pilling properties of acyrlic %100, pes/acrylic and cotton/acrylic blended fabrics
Yazarlar: Yavaşcaoğlu, Arzu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Eren, Recep
Süle, Gülcan
Anahtar kelimeler: Pamuk
Akrilik
PES
Boncuklanma
Örgü tipi
Atkı sıklığı
Cotton
Acrylic
Pilling
Weave type
Weft density
Yayın Tarihi: 5-Nis-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yavaşcaoğlu, A. vd. (2019). "%100 akrilik, pes/akrilik ve pamuk/akrilik karışımlı dokuma kumaşların boncuklanma özelliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.
Özet: Bu çalışmada %100 akrilik, poliester (PES)/akrilik ve pamuk/akrilik karışımlı dokuma kumaşların boncuklanma özellikleri incelenmiş, kontrollü olarak üretilen deneysel kumaşlarda pamuk ve poliester ipliklerin akrilik iplikler ile birlikte kullanılmasının, atkı sıklığının, örgü tipinin ve atkı iplik numarasının kumaşların boncuklanma özelliklerine etkisi araştırılmış ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda %100 akrilik, poliester/akrilik ve pamuk/akrilik karışımlı dokuma kumaşlarda atkı sıklığının boncuklanma oluşumuna istatistiksel olarak etkisinin olmadığı, örgü tipinin boncuklanmaya etkisinin olduğu en fazla boncuklanmanın saten örgülü kumaşlarda en az boncuklanmanın ise bezayağı örgülü kumaşlarda oluştuğu tespit edilmiştir. En az boncuklanmanın pamuk atkılı kumaşlarda, en fazla boncuklanmanın ise poliester atkılı kumaşlarda oluştuğu, atkı tipinin boncuklanmaya istatistiksel olarak etkisi olduğu görülmüştür. Akrilik ve pamuk/akrilik kumaşlarda atkı iplik numarasının boncuklanmaya istatistiksel olarak etkisi bulunmamıştır.
In this study, pilling behavior of acrylic (%100), polyester (PES)/acrylic and cotton/acrylic woven fabrics is studied. For this purpose, the effect of weft density, weave type, weft yarn count and use of acrylic yarns with polyester and cotton yarns in experimental fabric samples on pilling behavior is investigated and statistically evaluated. After assessment of the results, it is shown that weft density has no statistically significant effect on pilling behavior of %100 acrylic, polyester/acrylic and cotton/acrylic fabrics. But fabric weave is found to have a significant effect with highest effect obtained with sateen weave and the lowest with plain weave. Cotton weft fabrics produce the lowest amount of pilling while it is encountered at highest amount in polyester weft fabrics. Hence the type of weft yarn shows a statistically significant effect on pilling. On the other hand, the effect of weft yarn number on fabric pilling is not found to be statistically significant.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/777797
http://hdl.handle.net/11452/12573
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2019 Cilt 24 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_2_1.pdf1.02 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons