Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12423
Title: Doğrusal ilişki bilgisini oluşturma süreci üzerine bir durum çalışması
Other Titles: A case study of process in generating knowledge of linear relationship
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Altun, Murat
Durmaz, Burcu
Keywords: Soyutlama süreci
Doğrusal ilişki
Yapılandırmacılık
Abstraction process
Linear relationship
Consructivism
Issue Date: 30-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, M. ve Durmaz B. (2013). “Doğrusal ilişki bilgisini oluşturma süreci üzerine bir durum çalışması”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 26(2), 423-438.
Abstract: Son yıllarda öğrenme ortamı düzenlemede, bilişsel süreçlerle ilgili gelişmelerin ciddi etkileri olmuştur. Çalışmamızda bu gelişmelerin dikkate alınmasıyla hazırlanmış bir öğrenme ortamında, konu hakkında önöğrenmesi olmayan bir ilköğretim 6. sınıf öğrencisinin doğrusal ilişki bilgisini oluşturma süreci incelenmiştir. Örnek olay yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma, gönüllü bir 6. sınıf öğrencisiyle yürütülmüş, çalışmada öğrencinin ön deneyim ve bilgilerini azami ölçüde kullanabilmesine imkân veren iki problem kullanılmıştır. Çalışmada öğrencinin ilk problemde oluşturduğu bilgiyi, sonraki problemde kullandığı ve doğrusal ilişki bilgisini belirli bir düzeyde doğru olarak soyutlayabildiği gözlenmiştir. Çalışma, doğrusal ilişkinin öğretiminde çevresel olay ve problemlerin kullanılmasının öğrenmeyi sağladığını ve öğrenmeye olan güçlü katkısını ortaya koymuştur.
In recent years, developments about cognitive processes have been serious impacts on the arrangements of the learning environments. This study examines the process whereby a sixth grader comes to possess knowledge of linear relationships, in a learning environment arranged with recent developments in mind. The study, which has a case study design, was conducted with the participation of a volunteering sixth grader, and two problems that allowed use of previously acquired knowledge and experience were employed. It was observed that the student used knowledge acquired in the first problem in the solution of subsequent problem, and that she could correctly abstract the knowledge of linear relationships at a certain level. The study finds that use of events and problems in the surrounding environment makes a significant contribution to learning linear relationship conception.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153510
http://hdl.handle.net/11452/12423
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2013 Cilt 26 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_2_6.pdf469.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons