Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12316
Title: Rulmanlı yataklarda etkili olan hertz basınçlarının ve yuvarlanma elemanlarında oluşan deformasyonların analizi
Other Titles: Analysis of hertz pressure effect on bearings and deformation on rolling elements
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Güllü, Emin
Yılmaz, Tufan Gürkan
Keywords: Sabit bilyeli yatak
Silindirik makaralı yatak
Hertz basınçları
Deformasyon
Ball element bearings
Roller element bearings
Hertz pressure
Deformation
Issue Date: 1-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güllü, E. ve Yılmaz, T. G. (2018). "Rulmanlı yataklarda etkili olan hertz basınçlarının ve yuvarlanma elemanlarında oluşan deformasyonların analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(1), 111-126.
Abstract: Bu çalışmada elastisite teorisinden bilinen, yarı sonsuz cisimler için geliştirilmiş ve yayılı bir yükün ya da bir kuvvetin sebep olduğu deformasyonları veren ifadeler kullanılarak; bilyeli ve makaralı rulmanlı yataklar için Hertz basınç dağılımları ve bu basınçların sebep olduğu deformasyonlar hesaplanmıştır. Bunun için önce bilye ve makaralı rulmanların, çeşitli yükler altındaki elips ya da dikdörtgen şekilli Hertz basınç alanları hesaplanmıştır. Sonrasında ise elips veya dikdörtgen alanlar sonlu fark alanlara bölünerek, sonsuz küçük basınç alanları bulunmuş ve burada etkili olan basınçlar kullanılarak, alanlar üzerinde etkili olan kuvvetlere dönüştürülmüştür. Çözümde, bir kuvvet ele alınmış, bunun yeterli mesafelerdeki sebep olduğu deformasyonlar bulunmuş, sonra her nokta için diğer kuvvetlerin sebep oldukları deformasyonlarda bulunmuş ve bunların her biri üst üste toplanarak, bir nokta için toplam deformasyonlar bulunmuştur. Neticede her bir nokta için basınç denklemi ile deformasyon denklemi geliştirilen program sayesinde çözülmüştür. Programın esnekliği sayesinde yük, malzeme, bilye ve makaranın boyutları ve eğrilik yarıçapları değiştirilmek suretiyle, bunların basınç ve deformasyonlar üzerine etkileri incelenmiştir.
In this study, Hertz pressure distributions and deformations are calculated for ball and roller element bearings by using equations of deformations, developed for semi-infinite bodies, which is resulted from forces, it is also known from theory of elasticity. Firstly, area of Hertz pressure which has elliptical or rectangular shape are calculated for various load in ball element and roller element bearings. Then elliptical or rectangular areas are divided into small areas. Finally forces on each point of area are obtained. Calculated forces cause deformation for adequate distance from action point. All deformations are summed for each point. On conclusion, pressure and deformation equations are solved for each point of area. Effects of load, material, dimensions of ball and race conformity on hertz pressure and deformation are investigated by developed program.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/462452
http://hdl.handle.net/11452/12316
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_9.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons