Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12290
Title: Lise öğrencilerinin parçalı fonksiyon bilgisini oluşturma ve pekiştirme süreci
Other Titles: High school students’ processes of constructing and reinforcing piecewise function knowledge
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü.
Altun, Murat
Yılmaz, Aslıhan
Keywords: Soyutlama süreci
Pekiştirme
Parçalı fonksiyonlar
Bağlam içinde öğrenme
Yapılandırma
Abstraction process
Reinforcement
Piecewise functions
Learning in context
Construction
Issue Date: 1-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, M. ve Yılmaz A. (2010). “Lise öğrencilerinin parçalı fonksiyon bilgisini oluşturma ve pekiştirme süreci”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23(1), 311-337.
Abstract: Öğretimin niteliğini artırmada bilişsel süreçlerin incelenmesinin ciddi fırsatlar sunacağı beklentisi dikkatleri soyutlamanın açıklaması ile ilgili RBC + C (recognizing, building with, constructing + consolidation ) modeline yöneltmiştir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada, uygun bir öğrenme ortamında, lise öğrencilerinin Parçalı Fonksiyon bilgisini oluşturma ve pekiştirme süreçleri incelenmiştir. Çalışma gönüllü iki lise öğrencisi ile grup çalışması şeklinde gerçekleştirilmiş olup, öğretimde öğrencilerin ön deneyim ve bilgilerini kullanabilmelerine imkan veren, beş problem tasarlanmış ve sıralı olarak kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilerin daha önce oluşturdukları bilgiyi, sonrakilerde de kullandıkları, Parçalı Fonksiyon bilgisini belirli bir düzeyde doğru olarak oluşturdukları ve pekiştirdikleri gözlenmiştir. Çalışma ayrıca, problem tabanlı öğretimin bilginin yapılandırılmasına güçlü katkısını ortaya koymuştur.
The expectation that examination of cognitive processes offers serious opportunities in increasing quality of instruction drew the attention to RBC + C (recognizing, building with, constructing + consoliolation) model, which is about explanation of abstraction. Departing from this point, in this study, high school students’ processes of constructing and reinforcing piecewise function knowledge were examined in an appropriate learning environment. Application was carried out with two volunteer high school students as a group work. Five problems enabling the students to use their experiences and prior knowledge were designed and respectively used in the instruction. As a result, it was observed that the students benefited from their prior knowledge in constructing new knowledge and they could costruct and reinforce piecewise function knowledge correctly at a certain level. Moreover, the study revealed the strong contribution of problem based instruction to construction of knowledge.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153409
http://hdl.handle.net/11452/12290
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2010 Cilt 23 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_1_17.pdf847.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons