Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12203
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVatansever, Saffet-
dc.date.accessioned2020-08-14T05:26:39Z-
dc.date.available2020-08-14T05:26:39Z-
dc.date.issued2017-02-20-
dc.identifier.citationVatansever, S. ve Dirik, A. E. (2017). "Videoların ENF tabanlı adli kanıt analizine ışık kaynağı etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(1), 53-64.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.issn2148-4155-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/295556-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/12203-
dc.description.abstractVideo dosyalarının Elektrik Şebeke Frekansı (Electric Network Frequency - ENF) temelli adli kanıt analizi tekniği, çoklu ortam dosyalarının kayıt zamanını doğrulamada ve dosyalarda yapılan sahteciliği tespit etmede son yıllarda önerilmiş en önemli araçlardan biridir. ENF, şebekede üretilen toplam gücün tüketilen toplam güce göre artıp azalmasına bağlı olarak nominal değer (Avrupa‟da 50 Hz) etrafında sürekli salınımlar yapar. Bu salınımlar aynı şebeke üzerindeki her noktada aynıdır. Elektrik şebekesinden beslenen bir ışık kaynağının yaymış olduğu aydınlatma şiddeti elektrik şebeke frekansına bağlı olarak insan gözünün fark edemeyeceği anlık değişkenlikler gösterir. Işık şiddetindeki bu değişimler, video kameralar tarafından yakalanabilmektedir. Çekilen videolardaki tüm resim çerçeveleri boyunca değişmeyen içerik analiz edilerek aydınlatma şiddetinin değişim hızı, dolayısıyla elektrik şebeke frekansı kestirilebilir. Videolardan kestirimi yapılan ENF sinyalinin, elektrik şebekesinden doğrudan elde edilen referans ENF sinyali ile benzerlikleri hesaplanarak dosya kayıt zamanı bilgisine ulaşılabilir. Bu çalışmada, şebeke elektriğine bağlı ışık kaynağı türünün, CCD sensörlü kamera ile çekilmiş videolardan kestirilen ENF sinyali kalitesinde ne derece etkili olduğu incelenmiştir. Işık kaynağı türüne göre, çeşitli uzunluktaki videolarda ENF temelli kayıt zamanı doğrulama performansı analiz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractElectric Network Frequency (ENF) based Forensic analysis technique of video files is one of the most significant tools, proposed in recent years, in timestamp verification and forgery detection of multimedia files. ENF fluctuates continuously from its nominal value (50 Hz in Europe) depending on an increase or decrease in total power production as against total power consumption in the grid network. These fluctuations are the same across the entire network. Light intensity emitted by light sources that are connected to power grid, shows instantaneous variations, which cannot be noticed by human eye, depending on electric network frequency. These variations in light intensity can be caught by video cameras. With the analysis of steady content throughout the whole frames of recorded videos, speed of light intensity variations, so power network frequency can be estimated. By computation of the similarity between the ENF signal estimated from video recordings and the reference ENF obtained directly from power grid network, the information of file record time can be accessible. In this work, it is investigated that how much the type of a light source, connected to grid network, is influential in ENF signal quality estimated from video files captured by cameras with CCD sensor. ENF based video record time verification performance in videos of various lengths is analyzed in accordance with light source type.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectENFtr_TR
dc.subjectElektrik şebeke frekansıtr_TR
dc.subjectVideolarda adli kanıttr_TR
dc.subjectVideo kayıt zamanı doğrulamatr_TR
dc.subjectIşık kaynağı etkisitr_TR
dc.subjectElectric network frequencyen_US
dc.subjectVideo forensicsen_US
dc.subjectVideo timestamp verificationen_US
dc.subjectEffect of light sourceen_US
dc.titleVideoların ENF tabanlı adli kanıt analizine ışık kaynağı etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of light source on ENF based video forensicsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage53tr_TR
dc.identifier.endpage64tr_TR
dc.identifier.volume22tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorDirik, Ahmet Emir-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_1_5.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons