Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12203
Başlık: Videoların ENF tabanlı adli kanıt analizine ışık kaynağı etkisi
Diğer Başlıklar: The effect of light source on ENF based video forensics
Yazarlar: Vatansever, Saffet
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
Dirik, Ahmet Emir
Anahtar kelimeler: ENF
Elektrik şebeke frekansı
Videolarda adli kanıt
Video kayıt zamanı doğrulama
Işık kaynağı etkisi
Electric network frequency
Video forensics
Video timestamp verification
Effect of light source
Yayın Tarihi: 20-Şub-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Vatansever, S. ve Dirik, A. E. (2017). "Videoların ENF tabanlı adli kanıt analizine ışık kaynağı etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(1), 53-64.
Özet: Video dosyalarının Elektrik Şebeke Frekansı (Electric Network Frequency - ENF) temelli adli kanıt analizi tekniği, çoklu ortam dosyalarının kayıt zamanını doğrulamada ve dosyalarda yapılan sahteciliği tespit etmede son yıllarda önerilmiş en önemli araçlardan biridir. ENF, şebekede üretilen toplam gücün tüketilen toplam güce göre artıp azalmasına bağlı olarak nominal değer (Avrupa‟da 50 Hz) etrafında sürekli salınımlar yapar. Bu salınımlar aynı şebeke üzerindeki her noktada aynıdır. Elektrik şebekesinden beslenen bir ışık kaynağının yaymış olduğu aydınlatma şiddeti elektrik şebeke frekansına bağlı olarak insan gözünün fark edemeyeceği anlık değişkenlikler gösterir. Işık şiddetindeki bu değişimler, video kameralar tarafından yakalanabilmektedir. Çekilen videolardaki tüm resim çerçeveleri boyunca değişmeyen içerik analiz edilerek aydınlatma şiddetinin değişim hızı, dolayısıyla elektrik şebeke frekansı kestirilebilir. Videolardan kestirimi yapılan ENF sinyalinin, elektrik şebekesinden doğrudan elde edilen referans ENF sinyali ile benzerlikleri hesaplanarak dosya kayıt zamanı bilgisine ulaşılabilir. Bu çalışmada, şebeke elektriğine bağlı ışık kaynağı türünün, CCD sensörlü kamera ile çekilmiş videolardan kestirilen ENF sinyali kalitesinde ne derece etkili olduğu incelenmiştir. Işık kaynağı türüne göre, çeşitli uzunluktaki videolarda ENF temelli kayıt zamanı doğrulama performansı analiz edilmiştir.
Electric Network Frequency (ENF) based Forensic analysis technique of video files is one of the most significant tools, proposed in recent years, in timestamp verification and forgery detection of multimedia files. ENF fluctuates continuously from its nominal value (50 Hz in Europe) depending on an increase or decrease in total power production as against total power consumption in the grid network. These fluctuations are the same across the entire network. Light intensity emitted by light sources that are connected to power grid, shows instantaneous variations, which cannot be noticed by human eye, depending on electric network frequency. These variations in light intensity can be caught by video cameras. With the analysis of steady content throughout the whole frames of recorded videos, speed of light intensity variations, so power network frequency can be estimated. By computation of the similarity between the ENF signal estimated from video recordings and the reference ENF obtained directly from power grid network, the information of file record time can be accessible. In this work, it is investigated that how much the type of a light source, connected to grid network, is influential in ENF signal quality estimated from video files captured by cameras with CCD sensor. ENF based video record time verification performance in videos of various lengths is analyzed in accordance with light source type.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/295556
http://hdl.handle.net/11452/12203
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2017 Cilt 22 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
22_1_5.pdf1.11 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons