Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12158
Title: Metal iplikli dokuma kumaşlarının elektromanyetik kalkanlama etkinliğinin mobil cihazlar ile tespiti
Other Titles: Measurement of electromagnetic shielding effectiveness of woven fabrics containing metallic yarns by mobile devices
Authors: Karaman, Ömer Faruk
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
Çeven, Erhan Kenan
Dirik, Ahmet Emir
Keywords: Metal iplik
Elektromanyetik kalkanlama etkinliği
Dokuma kumaş
Metallic yarn
Electromagnetic shielding effectiveness
Woven fabrics
Issue Date: 27-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeven, E. K. vd. (2016). "Metal iplikli dokuma kumaşlarının elektromanyetik kalkanlama etkinliğinin mobil cihazlar ile tespiti". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 85-94.
Abstract: Bu çalışmada metal iplik içerikli dokuma kumaşların elektromanyetik kalkanlama etkinliğinin (EMSE) yeni bir yöntem ile tespiti hedeflenmiştir. Bu amaçla metal tel içerikli ipek viskon karışımı iplikler üretilmiş ve bu iplikler atkı ipliği olarak, polyester iplikler de çözgü ipliği kullanılarak kumaş numuneleri elde edilmiştir. Üretilen kumaşlar öncelikle kafes oluşturabilmek için 2 eş parça kesilip 90 derece döndürülerek birbiri üzerine lamine edilmiştir. Laminasyon için belirlenen kat sayıları 2,4,8,12,16 olup bu kumaşların elektromanyetik kalkanlama etkinlikleri mobil cihazlarda bulunan GSM modülünden okunan GSM sinyal seviyeleri üzerinden ölçülmüştür. Testler lamine edilmiş kumaş yapılarının arasına cep telefonu yerleştirilerek GSM sinyal seviyesindeki değişimler izlenmiştir. Ölçülen güç değerlerine göre EMSE değerleri hesaplanmıştır.
In this study, we introduce an alternative method to evaluate the electromagnetic shielding effectiveness (EMSE) of woven fabrics containing metal wires. For experimental measurements, hybrid silk viscose yarns containing metal wires were first produced. Conductive test fabrics were then produced using the hybrid weft yarns and polyester warp yarns. The produced fabrics were separated in two parts and laminated together after rotating one fabric by 90 degrees to create a grid structure. The laminated fabrics were then folded by several times to create multiple layers such as 2,4,8,12,16. The EMSE of the multiple layered fabrics was measured over GSM signals received by a mobile device. For EMSE evaluation, the mobile device was placed between the laminated fabrics. The EMSE values of the fabrics were then calculated in accordance with the power variations of GSM signals.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236546
http://hdl.handle.net/11452/12158
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2016 Cilt 21 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_2_7.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons