Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12131
Title: Minyatür zımba testi ile ısı tesiri altında kalan bölgenin sürünme özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the creep properties of the heat affected zone by the small punch miniaturized testing technique
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çakan, Betül Gülçimen
Durmuş, Ali
Keywords: Minyatür zımba testi
Sürünme
P91 Çeliği
Isı tesiri altında kalan bölge
Small punch test
Creep
P91 steel
Heat affected zone
Issue Date: 21-Nov-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakan, B. G. ve Durmuş, A. (2016). "Minyatür zımba testi ile ısı tesiri altında kalan bölgenin sürünme özelliklerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(1), 109-116.
Abstract: Bu çalışmada bir minyatür mekanik test tekniği olan Minyatür Zımba Testinin (Small Punch Test) kullanım alanı, prensipleri tanıtılmış ve bu test tekniği kullanılarak standart tek eksenli sürünme testiyle numune çıkarılamayacak kadar dar olan P91 çeliğinin ısı tesiri altında kalan bölgesinin ince ve kaba taneli kısımlarının sürünme davranışları belirlenmiştir. Buna göre aynı yükleme şartları altında ince taneli yapının kaba taneli yapı ve esas metale göre daha düşük sürünme özelliklerine sahip olduğu görülmektedir.
In this study the application areas and principles of the Small punch test which is a miniaturized testing technique is described and the creep behaviour of the individual zones of the Heat Affected Zone of a P91 steel is determined which is not possible by standard uniaxial creep tests due to the insufficient material for sampling. The distinct creep properties were distinguished viz. fine grained part of the Heat Affected Zone showing inferior creep strength compared to the coarse grained Heat Affected Zone and base metal.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262950
http://hdl.handle.net/11452/12131
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2016 Cilt 21 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21_1_8.pdf848.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons