Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11997
Title: Geleneksel konutlarda fiziksel değişim: Bursa’da üç örnek yapı
Other Titles: The physical alteration on traditional houses: Three examples in Bursa
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Perker, Z. Sevgen
Akıncıtürk, Nilüfer
Keywords: Geleneksel konut
Fiziksel değişim
Bursa
Traditional house
Physical alteration
Issue Date: 6-Jan-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Perker, Z. S. ve Akıncıtürk, N. (2011). "Geleneksel konutlarda fiziksel değişim: Bursa’da üç örnek yapı". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1), 29-39.
Abstract: Toplumların önemli tarihsel, kültürel ve yapısal mirasları olan geleneksel konutlar uzun süreli kullanımda çeşitli nedenler ile değişime uğramaktadır. Geleneksel konutlar sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan güncel kullanıcı gereksinim ve isteklerine yanıt veremez duruma gelebilmektedir. Bu çalışma Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da bulunan geleneksel konut örnekleri üzerinde sözü edilen fiziksel değişimi incelemeyi hedeflemektedir.
It is clear that traditional house which has importance for society in historical, cultural and structural means, is worn and vanished through a long-time usage for different reasons. Traditional residences can not answer to the up-to-date needs and requests which arose from the changes in cultural and living styles. This study aims to examine that physical alteration on traditional house exapmles of Bursa which is the first capital city of Ottoman Empire, with a critical point of view.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202668
http://hdl.handle.net/11452/11997
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2011 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_4.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons