Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11991
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDostoğlu, Neslihan-
dc.date.accessioned2020-08-06T13:15:45Z-
dc.date.available2020-08-06T13:15:45Z-
dc.date.issued2011-01-06-
dc.identifier.citationGür, M. ve Dostoğlu, N. (2010). "Bursa’daki alt ve orta gelire yönelik TOKİ konutlarında memnuniyet araştırması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 139-153.tr_TR
dc.identifier.issn2148-4147-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202693-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11991-
dc.description.abstractTürkiye’de konut politikaları, özellikle son on yıldır devlet tarafından ele alınmış modelin egemenliğinde, özel sektörün önemli katkıları ve yerel yönetimlerin işbirliği çerçevesinde yapılan çalışmalarla çok farklı bir boyuta gelmiştir. TOKİ kapsamında gelişen, konut üretimine yönelik oluşumun gerçekleştirildiği uygulamalar, nitelik ve nicelik açısından irdelenmesi gereken, inşaat ve konut sektörünü, meslek odalarını ve halkı oldukça meşgul eden önemli konulardan biri haline gelmiştir. Çalışmada, TOKİ’nin Türkiye konut politikalarındaki yeri, Bursa’daki konut üretimi, TOKİ uygulamaları ve alt-orta gelir grubuna yönelik TOKİ konutlarındaki kullanıcı memnuniyeti ele alınmıştır. Tarih boyunca ticari açıdan önemli ve günümüzde de sanayi kenti olması nedeniyle, Bursa’nın en büyük göçü alan kentlerden biri haline gelmesi, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte, sanayi şehri olması, kentte her gelir grubuna yönelik konut gereksinimine yol açmaktadır. Bütün bu özelliklerinden dolayı, gecekondu dönüşümü ve alt-orta gelir gruplarını konutlandırma amacıyla gerçekleştirilen TOKİ konutlarının incelenmesi için Bursa önemli ve nitelikli bir örnek oluşturmaktadır. Çalışmada önemle vurgulanmak istenen, konut üretiminde nicelik boyutunun aşılıp, niteliğin de dikkate alınmasının gerekliliği, TOKİ uygulamalarının doğal, ekolojik ve kültürel değerleri ortaya çıkaran kimlikli bir mimarlık anlayışı çerçevesinde daha yaşanabilir ve kaliteli çevreler oluşturmaya yönelmesinin olumlu olacağıdır.tr_TR
dc.description.abstractHousing policies in Turkey have reached quite a different dimension with the work carried within the frame of valuable contributions from the private sector and the cooperation of local administrations specifically in the direction of the model implied by the government within the last decade. The applications which are the realizations of formations towards house building and developed within the scope of TOKİ have become one of the important issues that concern construction and housing sector, trade associations and public and should be considered qualitatively and quantitatively. In this study, the production of housing, the demand and supply of housing in the city, TOKİ applications and user satisfaction in Bursa are evaluated. The fact that Bursa has become one of the cities that received the largest migrations because of its commercial importance throughout history and its being an industrial city today has entailed slum-housing and irregular urbanization problems. Nonetheless, being an industrial city has caused a need for house-stock for every income group. Due to these properties, Bursa sets an important and well-qualified example for investigating TOKİ houses that were built to provide housing for low and middle income group and for squatter housing transformation. The emphasis in the study is that in addition to quantity, quality should also be considered in housing production, and that the implementations of TOKİ should be oriented to develop more inhabitable and qualified environments, by evaluating all socio-cultural and physical factors.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTOKİ politikalarıtr_TR
dc.subjectTOKİ konutlarıtr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectKullanıcı memnuniyetitr_TR
dc.subjectKonut kalitesitr_TR
dc.subjectTOKİ policiesen_US
dc.subjectTOKİ housesen_US
dc.subjectUser satisfactionen_US
dc.subjectResidential qualityen_US
dc.titleBursa’daki alt ve orta gelire yönelik TOKİ konutlarında memnuniyet araştırmasıtr_TR
dc.title.alternativeSatisfaction research in TOKİ houses for low and middle income in Bursaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage139tr_TR
dc.identifier.endpage153tr_TR
dc.identifier.volume15tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Mühendislik Dergisi / Uludağ University Journal of The Faculty of Engineeringtr_TR
dc.contributor.buuauthorGür, Miray-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_14.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons