Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11987
Title: An architectural desing studio in approach: “Galata experience”
Other Titles: Bir mimari tasarım stüdyosu yaklaşımı: “Galata deneyimi”
Authors: Çetinkaya, Haluk
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Deniz, Özgür
Akıncıtürk, Nilüfer
Çağlı, Yıldız
Erbil, Yasemin
Gür, Miray
Keywords: Architectural education
Design studio
Urban transformation
Case study
Galata
Mimarlık eğitimi
Tasarım stüdyosu
Kentsel dönüşüm
Alan çalışması
Issue Date: 22-Dec-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Deniz, Ö. vd. (2010). "An architectural desing studio in approach: “Galata experience”". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 91-100.
Abstract: This study has been brought about due to the projects carried out in our country in recent years under the name of “transformation”. We believe it is both valuable and necessary that these transformation projects, which involve individuals who take part in the academic process and who are concerned with studio education, should also be dealt with in the architectural education process. Formed out of this idea, the “architectural design studio” was conceived with the aim of enabling students to “re-think” the above concepts and, by creating various projects in this context, of increasing their “internalisation” and “awareness” of the subject. In this case study, concepts such as urban transformation, urban change and urban environment, which are the “artificial” and, unfortunately, “sterile” concepts mentioned above, are discussed with the “Galata experience” on the basis of the students’ designs.
Ülkemizde son yıllarda gerçekleştirilen “dönüşüm” adı altındaki projeler bu çalışmayı tetiklemiştir. Akademik süreçte yer alan ve stüdyo eğitimi ile ilgilenen bireyler olarak söz konusu dönüşüm projelerinin mimarlık eğitim sürecinde de ele alınmasının değerli ve gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bu düşünceden hareketle oluşturulan “mimari tasarım atelyesi” öğrencilerin yukarıdaki kavramlar ile ilgili “tekrar” düşünmelerini sağlamak ve bu bağlamda çeşitli projeler oluşturarak konuyu “içselleştirmeleri” ve “farkındalık” larının artması amacıyla kurgulanmıştır. Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen “yapay” ve ne yazık ki “içi boşaltılmış” kavramlar olan kentsel dönüşüm, kentsel değişim, kentsel mekan gibi kavramlar “Galata deneyimi” ile öğrencilerin tasarımları üzerinden tartışılmaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202689
http://hdl.handle.net/11452/11987
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_10.pdf668.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons