Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11986
Title: Nanomimarlık bağlamında nanomalzemeler
Other Titles: Nanomaterials in the context of nanoarchitecture
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü.
Gür, Miray
Keywords: Nanoteknoloji
Nanoyapı
Nanokompozit
Nanomalzeme
Nanomimarlık
Bina yapımı
Nanotechnology
Nanostructure
Nanocomposite
Nanomaterial
Nanoarchitecture
Building
Issue Date: 28-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gür, M. (2010). "Nanomimarlık bağlamında nanomalzemeler". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(2), 81-90.
Abstract: Genel olarak 100 nanometreden daha küçük boyuttaki malzeme, cihaz ve sistemlerle ilgilenen nanoteknoloji, tıp, tekstil, enerji, gıda vb. pek çok alanda önemli gelişmeler meydana getirmiştir. Mimarlık ve bina yapım sürecine de önemli katkılar sağlayan nanoteknolojinin günümüz yapı sektöründeki en somut yansıması nanomalzemelerin hayata geçirilmesiyle olmuştur. Bu çalışmada, nanomimarlıktan yola çıkılarak yapıda kullanılan nanomalzemeler detaylı olarak incelenmiş, uygulama örnekleri ele alınmıştır.
Nanotechnology, usually dealing with the materials, devices and systems smaller than 100 nm, has achieved important developments in many areas such as medical science, textile, energy, food etc. The most concrete reflection of nanotechnology which made considerable contributions in building sector has been by implementing the nanomaterials in building process. In this study, originating from nanoarchitecture, the nanomaterials used in buildings are analysed in detail and the implementation cases are handled.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202688
http://hdl.handle.net/11452/11986
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2010 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_9.pdf782.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons